27 Mart 2014 Perşembe

ZEYTİNELİ KOYU'NDAKİ KİŞİYE ÖZEL SİT DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNME BAŞVURUMUZA NE OLDU?ZEYTİNELİ KOYUNDAKİ KAÇAK VİLLARI KURTARMAK İÇİN HAZIRLANAN BİLİMSEL RAPOR HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU VALİLİKLE ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YOK OLDU !


TÜM ÖĞRETİM ELEMANLERI DERNEĞİ (TÜMÖD) İZMİR TEMSİLCİSİ VE BİR YURTTAŞ OLARAK "RAPORUN VE BUNU ONAYLAYAN İZMİR 1 NUMARALI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA  KOMİSYONU KARARININ" BİRER ÖRNEĞİNİN VERİLMESİ İÇİN BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI KAPSAMINDA İZMİR VALİLİĞİ İLE  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 24 Şubat 2014 DE YAPTIĞIMIZ EŞ ZAMANLI BAŞVURULARA 15 GÜN OLAN YANIT VERME SÜRESİNİN ÜZERİNDEN  YAKLAŞIK 40 GÜN DAHA GEÇMESİNE  KARŞIN HERHANGİ BİR YANIT VERİLMEMİŞTİR.

Bilgi edinme başvuruma 15 gün olan yanıt verme süresi sonunda (20.günde) gönderdiğim  17 Mart tarihli  anımsatma amaçlı mesajıma (alttaki açıklamamın en sonundadır)  rağmen de yanıt verilmeyince birkaç gün daha bekledim, bir haber çıkmayınca da başvurumun akıbetini araştırmak amacıyla İzmir Çevre İl Müdürlüğü’ne gittim. Çünkü İzmir Valiliği elektronik başvuru formu ile internet üzerinden yaptığım bilgi edinme başvurumu, bilgiler/dosayalar ve talep ettiğim rapor orada olduğu için e-posta ile Çevre İl Müdürlüğüne havale etmiş ve beni de bilgilendirmişti(aşağıdaki açıklamamın devamındaki 25 Şubat tarihli Valilik e-postası).

İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Şube müdürüne çıktım. Müdür bey, başvurumu anımsamayınca araştıralım hocam dedi ve araştırmaya başladı. Bana valilikten gelen ve başvurumun gereği için Çevre İl Müdürlüğü’ne gönderildiğini bildiren  bilgi yazısını da gösterdim. Araştırma tam iki saat sürdü. Sonunda bilgisayar kayıtlarımızda Valiliğin, Çevre  İl Mürlüğü’nün "izmir@csb.gov.tr" adresine gönderdiği başvuruma ait bir belge olmadığını söylediler!  

Ben de bunun üzerine “bilgisayar kayıtlarına bakın bakalım benim aynı adrese gönderdiğim 17 Mart tarihli anmsatma  mesajı varmı?” dedim. Baktılar ve o mesajımı buldular. Peki “bu anımsatmayı görünce  istediğimi araştırmamız gerekmez miydi?” dedim. Yanıt vermek yerine “biz size bir açıklama göndeririz” dediler. Havadan sudan bahaneler öne sürmeleri üzerine oradan ayrıldım. O gün bu gündür bir aya yakın zaman geçti bir haber yok ve olmayacak, çünkü başvurumun kaybolmasını anlatmaları  olanaksız.

Talep ettiğm Bilimsel Rapor şaibali olmasa hiç böyle  yaparlarmıydı?. Ya İzmir Valiliği (Çevre İl md.) ya da eş zamanlı olarak bşvurduğum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı süresi içinde bilimsel denilen  raporu çıkarıp verirler ve istediğiniz gibi inceleyin diyerek akademinin bilgisinden kaçırmazlardı.

VALİLİK VE BAKANLIĞIN  BİLGİ EDİNME BAŞVURUMA ANAYASAL VE  YASAL ZORUNLULUKLARINA KARŞIN YANIT VERMEMESİ  AÇIK BİR GÖREVİ İHMAL SUÇUDUR.

DİĞER TARAFTAN VİLLARI YIKILMAKTAN KURTARMAK İÇİN YAPILAN SİT DEĞİŞİKLİĞİNİ SAĞLAYAN RAPORUN İLGİLİ KORUMA YÖNETMEKLİKLERİNDEKİ ADI "EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORU" DUR.

RAPOR MADEMKİ BİLİMSELDİR BİLİM İNSANLARININ, UZMANLARIN VE AKADEMİSYENLERİN İNCELEME VE TARTIŞMASINA AÇIK OLMASI GEREKİR.

TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ OLARAK BU BİLİMSEL RAPORUN BİR ÖRNEĞİNİN VERİLMESİ İÇİN  YAPTIĞIMIZ BAŞVURUYA YANIT VERİLMEMESİ RAPOR ÜZERİNDEKİ KUŞKULARI DOĞRULAYAN NİTELİKTE BİR TUTUMDUR.

BİLİMSELLİLİĞİ KUŞKULU BİR RAPORA DAYANARAK YAPILAN SİT DEĞİŞİKLİĞİ İSE, KUŞKULAR GİDERİLMEDİKE  HİÇ ŞÜPHESİZ USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK YÖNÜNDEN ŞAİBELİ OALACAKTIR.

NOT: BİLGİ EDİNME BAŞVURMUZLA YAPTIĞIMIZ TALEP VE BAŞVURUMUZUN İLGİLİ MAKAMLARCA ALINDIĞINA DAİR BİLGİLER AŞAĞIDADIR.

**************

* BAŞVURU DİLEKÇESİ
(kurumun sağladığı aoalanaklarla Elektronik ortamda yapılmış online bilgi edinme başvurusudur)

24.02.2014
İzmir Valiliği’ne/ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
İzmir İli, Urla İlçesi , Zeytineli Köyü’nün sit derecesi değişikliği’ne ilişkin olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün  Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’ne gönderdiği basında yer alan yazıda;
“Söz konusu 1. Derece doğal sit alanı içersinde bulunan yaklaşık 20 hektarlık alanda doğal  sit statüsünün yeniden irdelenmesi amacıyla hazırlanan ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’ İzmir Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulmuştur. Bahse konu olan rapor, İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nda 28.11. 2013 tarihinde görüşülerek 200 sayılı karar alınmış ve söz konusu kararda 1. Derece doğal sit alanı içinde bulunan yaklaşık 20 hektarlık alanın 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil değişikliği uygun görülmüştür. Anılan karar onaylanmak üzere Bakanlık makamına sunulmuş ve Bakanlık makamınca 25.12.2013 tarih ve 12788 sayılı olur ile onaylanmıştır. Söz konusu Bakanlık Makamı  oluru 29.01.2014 tarih ve 742 sayılı yazı ile İzmir Valiliği’ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir”
denilmektedir.
Kaynak:
http://www.egedesonsoz.com/haber/Urla-villalarinda-kritik-gelisme-Kurtarma-plani-askida/862518
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün söz konusu yazısında  İzmir Valiliğine sunulup İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun  28.11. 2013 tarihli toplantısında  görüşülerek kabul edilen
1. Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun ve
2. Bu raporu görüşerek  “1. Derece doğal sit alanı içinde bulunan yaklaşık 20 hektarlık alanın 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil değişikliğini uygun bulan İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun  28.11. 2013 tarih ve 200 sayılı kararının
birer örneğinin fotokopi masrafları şahsımca ödenmek  üzere tarafıma verilmesini /gönderilmesini saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) İzmir Temsilcisi

**İZMİR VALİĞİ ALINDI MESAJI
İzmir Valliği alındı mesajı
Başvuru numaranız - 160122 -
Başvurunuz yasal süreç içerisinde cevaplanacaktır. Başvuru Takip bölümünden başvurunuzla ilgili son durumu öğrenebilirsiniz.

****İZMİR VALİLİĞİ'nin  BİLGİLENDİRME MESAJI

Kimden:  <info@icisleri.gov.tr>
Tarih: 25 Şubat 2014 15:35
Konu: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Bilgi edinme başvurunuz hakkında cevap
Kime:
kayhankantarli@gmail.com

Sayın Kayhan Kantarlı
24.2.2014 tarihinde İzmir Valiliği birimine 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz bilgi edinme başvurusu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi çerçevesinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (
izmir@csb.gov.tr), elektronik posta adresine yönlendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı
 İzmir Valiliği

Önemli: Bu mail'e cevap vermeyiniz.Başka bir konuda bilgi talebiniz varsa veya cevaptan memnun değilseniz lütfen İç İşleri Bakanlığı Bilgi Edinme Başvuru Sayfasından yeni bir başvuru yaparak irtibata geçiniz.Aksi takdirde isteğiniz işleme alınmayacaktır.

****ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ALINDI MESAJI

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Bilgi edinme ba
vurunuz
Feb 24 2014 1:56PM
itibari ile
Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimi Kayıtlarına girmiştir.

İŞLEM NUMARANIZ : 44913

TEŞEKKÜR EDERİZ

**********

15 GÜNLÜK CEVEP VERME SÜRESİ SONUNDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE TARFIMDAN GÖNDERİLEN ANIMSATMA MESAJI

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: Kayhan kantarlı <
kayhankantarli@gmail.com>
Tarih: 17 Mart 2014 11:24
Konu: Fwd: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Bilgi edinme başvurunuz hakkında cevap
Kime:
izmir@csb.gov.tr
Cc: info@icisleri.gov.tr

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

İzmir Valiliği'nden tarafıma gönderilen aşağıdaki bilgilendirme mesajına göre, İzmir Valiliği birimine 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmış olduğum elektronik bilgi edinme başvurusu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi çerçevesinde gereği yapılmak üzere İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nüze  yönlendirilmiştir. Başvurumun 15 günlük yasal cevaplandırma süresi geçmiş bulunmaktadır. Durumu bilgilerinize sunar  bilgi edinme söz konusu bilgi edinme talebimin karşılanmasını dilerim. Saygılarımla.

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) İzmir Temsilcisi

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden:  <
info@icisleri.gov.tr>
 Tarih: 25 Şubat 2014 15:35
Konu: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Bilgi edinme başvurunuz hakkında cevap
Kime:
kayhankantarli@gmail.com

Sayın Kayhan Kantarlı
24.2.2014 tarihinde İzmir Valiliği birimine 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz bilgi edinme başvurusu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi çerçevesinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (
izmir@csb.gov.tr), elektronik posta adresine yönlendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı
 İzmir Valiliği

Önemli: Bu mail'e cevap vermeyiniz.Başka bir konuda bilgi talebiniz varsa veya cevaptan memnun değilseniz lütfen İç İşleri Bakanlığı Bilgi Edinme Başvuru Sayfasından yeni bir başvuru yaparak irtibata geçiniz.Aksi takdirde isteğiniz işleme alınmayacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder