29 Ağustos 2013 Perşembe


BASIN AÇIKLAMASINA DAVET

#KAMUYA AİT YEŞİL ALANLARDA AVM’ye HAYIR!
KONU: Eski Bornova Yolu (ağaçlı yol) üzerindeki yaklaşık 100 dönümlük yeşil alan halindeki  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arazisinin AVM  yapılmak üzere satılarak özelleştirilmesine “HAYIR!” demek ve burasının yeşil alan olarak kalmasını  ve “AVM yerine halka açık bir Bilim Parkı kurulmasını” talep etmek.

TOPLANMA YERİ : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü önü ( Sanayi Cad. Ağaçlı yol  Bornova)

TOPLANMA GÜNÜ VE SAATİ:  3 Eylül 2013 Salı günü Saat 10.30

Basın açıklamasına tüm halkımız ve demokratik kitle örgütleri davetlidir.

Yeşil Alanlarımıza Sahip Çıkalım Girişimi adına
Latife Hanım  Grubu
Kayhan KANTARLI (EÜ Emekli Öğretim Üyesi) 

# Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın İzmir Bornova’daki Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kampüsü’nün satışına ilişkin  geniş  bilgi edinmek ve satışa çıkarılan arazinin bu günkü yeşil alan/rekreasyon alanı özelliğini gösteren albümü incelemek için: http://kayhankantarli.blogspot.com/  adresli internet sayfasını ziyaret edin.
 
#AVM DEĞİL BİLİM PARKI İSTİYORUZ!
Toplantı yerine ulaşım
Toplanma yeri: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Girişi Metro Sanayi İstanyonu’ndaki üst geçitten Ağaçlı yola inildiğinde Bornova yönünde 200 m yürüyüş mesafesindedir.
 
 
 
 
 
 
 
 

AVM İÇİN SATIŞA ÇIKARILAN 60 YILLIK YEŞİL ALAN KARAYOLLARI ARAZİSİ BASINDA I


 
İZMİR'İN UYANIŞINA BASININ KATKISI

AVM İÇİN SATIŞA ÇIKARILAN 60 YILLIK YEŞİL ALAN KARAYOLLARI ARAZİSİ BASINDA I

#uyanİZMİR#direnİZMİR

İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE MD. KAMPÜSÜNÜN RANT ALANINA ÇEVRİLİP AVM ve REZİDANS YAPIMI İÇİN SATIŞINDAN VAZGEÇİLMELİ VE 100 DÖNÜMLÜK BU YEŞİL ALANA HALKA AÇIK BİR BİLİM PARKI KURULMALIDIR
 

28 Ağustos 2013 Çarşamba

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İSTANBUL MALTEPE’DEKİ ARAZİSİ DE SATIŞ LİSTESİNDE


 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İSTANBUL MALTEPE’DEKİ ARAZİSİ DE

SATIŞ LİSTESİNDE
Kayhan KANTARLI
EÜ Emekli Öğretim Üyesi


Resmi Gazete üzerinden ulaşılan bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait arazilerden  yalnızca İzmir’dekileri değil aynı anda  İstanbul, Ankara, Şanlı Urfa ve Yozgat’da bulunanlar için de özelleştirme/satış kararı aldığını göstermektedir (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120207-12.htm).

Söz konusu Resmi Gazetede’de yayınlanan listelere göre, satışa çıkarılan Karayolları arazilerin yüzölçümü İstanbul Maltepe’de 106.661 m2,  İzmir’de (bir bölümü Bornova ağaçlıklı yol-90.266 m2, bir bölümü ise Ankara caddesinde 44.542 m2- olmak üzere) 134.808 m2, Ankara’da 15.272 m2, Şanlıurfa’da 40.071 m2 ve Yozgat’ta 31.770 m2 olmak üzere toplam olarak 328.582 m2 yi bulmaktadır.
RANTÇILARIN İŞTAHINI EN ÇOK KABARTAN  ARAZİLER HANGİLERİYDİ?

Anlaşıldığına göre aşağıdaki uydu fotoğraflarından görüldüğü gibi özellikle İzmir/Bornova ağaçlı yol ile  İstanbul/Maltepe  E5 karayolu Küçük Yalı kavşağında bulunan yeşil alanlar halindeki  Karayolları arazileri yaklaşık 100 dönüm olan büyüklükleriyle rantseverlerin iştahını kabartıyormuş.

İzmir’de biri Bornova ağaçlı yol-90.266 m2, diğeri ise Ankara caddesinde 44.542 m2- olmak üzere toplam 134.808 m2 lik karayolları arazisi

 
İstanbul Maltepe’deki 106.661 m2’lik Karayolları arazisi
 
Cumhuriyetin 90 yılda yarattığı varlıkları tek satmakla görevli emlak ofisi ÖİB, rantseverlerin kabaran iştahlarını görünce derhal harekete geçti ve ilk olarak İzmir/ Bornova’daki  biri ağaçlı yol üzerinde yaklaşık 100 dönüm, diğeri Ankara caddesi üzerinde yaklaşık 45 dönümlük arazilerin imar planlarını  II. ve III. Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi adı altında  10 kata müsadeli 2 emsal ticari yapılaşmaya  dönüştürerek (29 Ocak 2013) buraları rant peşinde koşan müşteriler için cazibe merkezleri haline getirdi  (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130129-14.htm).
18 aydır devam eden süreç içinde bu arazilerin ne satış listesine alındığı ,ne de satışa uygun hale getirmek için imar planı değişikliği yapılmak istendiği konusunda  yerel yöneticiler tarafından bilgilendirilmediği için olan bitenden haberi olmayan İzmir halkının   100 dönümlük , 60 yılda oluşturulmuş bu yeşil alana sahip çıkacak tepkileri gösterememesi nedeniyle bu araziler 19 eylül de sona erecek teklif verme süresi sonunda satılma noktasına geldi.
 
İzmir satışa günler kala uyanıp özünde kendine ait olan bu arazilere sahip çıkacak tepkileri göstermediği  takdirde satış gerçekleşecek ve kentin akciğerlerinin önemli bir bölümünü  daha betonla doldurma süreci başlayacak.
 
Bu nedenle son anda da olsa Bornova ağaçlı yoldaki  yeşil alan kıyım girişimini fark edenlerin/öğrenenlerin yüksek bir sesle “#uyanİZMİR#direnİZMİR" diye bağırması  gerekiyor.
 
Olaki İzmir halkıyla, siyasi partileri, demokratik kitle örgütleri ve üniversiteleriyle uyanıp “yeşil alanlarımı satamazsınız!” diye ortaya çıkar da satıştan vazgeçilir.
 

İSTANBUL’DAKİ ARAZİYE SAHİP ÇIKMANIN ŞİMDİ TAM ZAMANI!
ÖİB 7 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’deki tebliğinde söz konusu Karayolları Bölge Müdürlüğü arazilerine ilişkin özelleştirme/satış işlemlerinin 2 yıl içinde tamamlanmasını öngörmüştü. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120207-12.htm).
Ancak ÖİB kararları (http://www.oib.gov.tr/) üzerinde yapılan inceleme Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlı Urfa ve Yozgat’daki arazilerden yalnızca İzmir (18 Ocak 2013 ve Ankara’daki (21 Temmuz 2013) araziler için (10 kata izinli, 2 emsal) imar değişikliği yapıldığını, diğerleri için imar değişikliği ve dolayısyla satış işlemlerinin henüz başlamadığını göstermektedir. İzmir’dekilerin satış işlemleri tamamlanmak üzere olduğu halde imar değişikliği yapılmasına karşın Ankara’daki 15.000 m2lik arazi henüz satışa çıkarılmamıştır
Sonuç olarak İzmir’dekinden sonra  100.000 m2 lik alanıyla son derece cazip  bir emlak durumunda olan İstanbul Maltepe’deki Karayolları arazisi  üzerinde özelleştirime kararı alınmasının dışında satışla sonuçlanacak  imar değişikliğinin henüz yapılmamış olması,  İstanbul halkının bu araziye sahip çıkması  yönünden son derece yeterli bir zaman yaratmıştır. İstanbul henüz vakit varken derhal ÖİB’nın  özelleştirme/satış kararına karşı çıkarak yukarıdaki uydu fotoğrafının gösterdiği gibi, bölgenin tek yeşil alanı durumunda olan bu araziye sahip çıkmalı ve buranın halka açık bir Bilim Parkı kurulmak üzere kente bırakılmasını talep etmelidir.
 
#uyanİzmir#uyanİSTANBUL#uyanTÜRKİYE#direnTÜRKİYE
CUMHURİYETİN SANA EMANET ETTİKLERİNE SAHİP ÇIK!
 
 
 
 
 
 
 

25 Ağustos 2013 Pazar

ÇAĞRI: #uyanİZMİR#direnİZMİR


 

ÇAĞRI

#uyanİZMİR#direnİZMİR

Bu çağrı ve ekindeki 39 fotoğraftan oluşan albüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işbirliğinde, imar planları değiştirilerek rant aracına dönüştürülmek istenen İzmir’deki  yeşil alanlara sahip çıkılması amacıyla hazırlandı.

Çağrının amacına ulaşması için 
"ÇAĞRI: #uyanİZMİR#direnİZMİR: http://kayhankantarli.blogspot.com/ şeklinde link verilerek   facebook ve twitter hesaplarınızda paylaşılması  ve e-posta listeleriniz üzerinden yayılması, paylaşımcı ve e-posta alıcılarınızın da aynı şekilde paylaşmalarının istenmesi son derece önemlidir!.

LÜTFEN PAYLAŞALIM VE YAYALIM!
*********
#uyanİZMİR#direnİZMİR

Kayhan KANTARLI

UYAN İZMİR !

SEN UYURKEN BİRİLERİ AKCİĞERLERİNE DOLDURMAK ÜZERE BETON KARIYOR!

UYAN VE KENTİN MERKEZİNDE YÜZ YILDA OLUŞTURULMUŞ YÜZLERCE DÖNÜMLÜK YEŞİL ALANLARIN AVM’LERE-REZİDANSLARA KURBAN EDİLMEK İSTENMESİNE KARŞI DİREN!

UYAN VE İLK AŞAMASI BORNOVA AĞAÇLIKLI YOL’DAKİ YOL KARAYOLLARI KAMPÜSÜ’NDE BAŞLATILAN KIYIM GİRİŞİMİNİ DURDUR!

NE MEDYANIN NE YÖNETİCİLERİN, NE ÜNİVERSİTELERİN,…KİMSENİN SENİ UYARMASINI BOŞUNA BEKLEME!

KIYILMAK İSTENEN YEŞİLİ GÖR VE KENDİN UYAN!

KIYIMI ANCAK KENDİ UYANIK BİLİNCİNLE KENDİN DURDURABİLİRSİN

BU NEDENLE UYAN İZMİR!

UYAN DA SANA NEFES ALDIRAN YEŞİL ALANLARINA SAHİP ÇIK!


CUMHURİYET YAPTI, ÜLKEYİ YÖNETENLER HEPSİNİ SATTI

Neoliberalizmin “devleti küçültün, hızlı büyümek için daha fazla dış borç alın!; alın size para!, borçlanmaktan korkmayın, devletin elindekileri satarak sağlayacağınız kaynaklarla hem borcunuzu ödeyin hem de kalkının!” aldatmacına kananlar 90 yıllık Cumhuriyet’in birikimi olan, başta fabrikalar olmak üzere kamuya/halka ait tüm tesisleri peş peşe sattı.Bunların çoğunluğu iktidara yakın yerli ve yabancı sermaye tarafından yok pahasına kapışıldı. Bu büyük rant paylaşımı sonunda bırakın borçların ödenmesini, 2012 sonu itibarıyla Türkiye’nin son on yıllık dönemdeki dış borcu 23.5 milyar dolardan 336 milyar dolara yükseldi

* satılan varlıklar:


SATILACAK BİR FABRİKA, SANAYİ TESİSİ, İŞLETME KALMAYINCA SIRA KAMU KURULUŞLARI HİZMET BİNALARININ YER ALDIĞI HER BİRİ ONLARCA DÖNÜMLÜK YEŞİL ALAN HALİNDEKİ ARAZİLERE GELDİ

Cumhuriyet’in mallarını pazarlamak için kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) geçtiğimiz yıl  Karayolları'nın  65, Hazine'nin 5 arsasını  satış programına alarak, İzmir-Bornova’da iki ayrı yerde kurulu Karayolları tesisleri’nin bulunduğu biri yaklaşık 100, diğeri yaklaşık 50 dönümlük arazileri de satış  programa dahil etti. Bunlardan içinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü kampüsünün yer aldığı 100 dönümlük arazi, “Ağaçlıklı Yol” olarak bilinen Üniversite Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bu kampüs, hemen bitişiğinde yer alan Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ve  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zeytincilik Araştırma İstasyonu ile birlikte yan yana dizilmiş olarak İzmir’in/Bornova’nın 100 yılda oluşmuş önemli bir yeşil alanıdır ve imar planlarında da yeşil alan olarak tescillidir.


İLK ADIM:  İMAR PLANI DEĞİŞTİRİP ARAZİYİ RANT ARACINA DÖNÜŞTÜRMEK

Cumhuriyet’in miras olan fabrikaları sanayi tesislerini satıp bitirdikten sonra yer alı varlıkarını ormanlarını, nehirlerini, derelerini, kentlerin akciğeri olan yeşil alanlarını rant pazarına çıkaran ÖİB Bornova Ağaçlıklı Yol üzerindeki bu bölgesel yeşil alanı pazarlama girişimine ilk olarak 90 dönümlük Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kampüsü’nün imar planındaki durumunu yeşil alandan 10 kata kadar izinli ticaret ve konut alanına değişirmekle başlamıştır.İzmir Büyükşehir ve Bornova Belediyeleri bu imar değişikliklerini reddetse de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimin kararlarını hiçe sayarak plan değişikliğini bizzat gerçekleştirmiştir. Bu imar değişikliğinin ardından sıranın bölgedeki,  her biri yaklaşık 100’er dönüm olan Zeytincilik Araştırma İstasyonu ve  Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü arazilerine de gelmesi sürpriz olmayacaktır.  Böylece kentin akciğerlerinin büyükçe bir lobu daha betonla doldurularak halk nefessiz bırakılırken birilerine hayal bile edemeyecekleri kaç milyon dolarlık rantlar sağlanmış olacaktır.

UYUYAN İZMİR

 Tüm bu süreçte yerel yöneticiler, aksi yöndeki kararlarına rağmen Çevre Bakanlığı tarafından yapılan  imar planı değişikliği karşısında basına bile yansıtılmayan rutin bir iptal davası açmanın ve “biz buranın yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz” türünden biri iki cılız demeç vermenin dışında, yeniden adaylık çalışmalarından vakit bulamadıkları için olsa gerek, ne yazık ki açık bir tavır alıp, ÖİB’nınsöz konusu girişimleriyle ilgili gerçekleri tüm açıklığı ile halka anlatarak  “çevrene/yeşil alanına/parkına sahip çık” çağrısında bulunamadılar. Bu nedenle de İzmir, gelmekte olan  bu yeşil alan kıyımından habersiz kaldı ve uyanamadı.

İlgili yerel yönetimlerin kamuoyuna yansıyan tek tepkisi, girişim henüz tasarı halindeyken gösterdikleri bir yıl öncesine ait tepkilerdir.


*http://www.egedesonsoz.com/haber/Kentsel-Donusum-Zirvesi-nde-liman-ve-AVM-tartismasi-/822558  
*http://www.haberaktuel.com/bakan-yildirim-ve-baskan-kocaoglu-kentsel-donusum-zirvesi-nde-atisti-haberi-608793.html

Yerel yöneticilerin  saman alevi gibi sönüp giden bu tek tepkilerinden başka ne  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ca yapılan imar değişikliğinin Ekim 2012 de  yürürlüğe girmesi karşında ne de daha sonra bu güne değin kamuoyuna yansıyan başka bir açıklama ve tepkisi olmadığından İzmir uyumaya devam etti. izmir, imar değişikliğinden sonra geçen 9 aylık sürede de uyanmayınca/uyandırılmayınca ÖİB bakmış ki herkes uyuyor yok, vermiş satış ilanını Resmi Gazete’ye…

*http://www.yeniasir.com.tr/Ekonomi/2013/07/19/karayollari-arsalari-satista  

VE 19 EYLÜL’de BABALAR GİBİ SATACAKLAR!

Ekim 2012 de yapılan imar planı değişikliğini ve 18 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu satış ilanını ilgili yerel yöneticiler ve medya duymamış/öğrenmemiş olabilir mi? Öğrendilerse özünde  bir yeşil alan katliamını haber veren bu ilanı, başta İzmirliler olmak üzere halka neden duyurmadılar, gizlediler? Varsın gizlesinler…

FAKAT HALKIMIZ ARTIK GİZLENENİ ÖĞRENMENİN, ÖĞRENDİĞİNİ PAYLAŞMANIN VE ORTAK DEĞERLER EKSENİNDE BİRLEŞEREK HAKLARINI SAVUNMANIN EN ETKİLİ ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK YÖNTEMİ OLAN SOSYAL MEDYA OLANAĞINI  KEŞFETTİ.

İZMİR’DE KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ’NDE BAŞLAYAN VE BENZERLERİ TÜM ÜLKEDEKİ KAMUSAL ALANLARA UYGULANACAK OLAN YEŞİL ALAN KATLİAMINI VE ARKASINDAKİ RANTİYECİLİĞİ DE, BU OLANAĞI ŞİMDİ BİR KEZ DAHA KULLANARAK ÖĞRENECEK,  UYANACAK VE HAKLARINA SAHİP ÇIKACAK!

#UYAN İZMİR!

UYAN DA, SANA NEFES ALDIRAN YEŞİL ALANLARINA SAHİP ÇIK!

#DİREN İZMİR!

DİREN DE,  ÖZÜNDE HALKIN MALI OLAN BORNOVA KARAYOLLARI KAMPÜSÜNE SAHİP ÇIK!

VE ORAYA

AVM ve REZİDANSLAR DEĞİL, BİLİM PARKI (*) KURULMASINI TALEP ET!

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM” DEMİYOR MUSUN…

ÖYLEYSE

UYAN VE AKCİĞERLERİNİN BİR PARÇASI OLAN KARAYOLLARI KAMPÜS ALANINA SAHİP ÇIK!

#uyanİZMİR#direnİZMİR

(*) BİLİM PARKI NEDİR?  Bakınız:  İZMİR BİLİM PARKI PROJE ÖNERİSİ” başlıklı yazı : http://kayhankantarli.blogspot.com/

Verilen bağlantıda açıklandığı gibi “Yaşam Boyu Öğrenme”  nin toplumun her yaştaki kesimine hitap eden aktif bir ortamı olarak, dünyanın neredeyse tüm metropol kentlerinde Bilim Merkezleri  kurulmuştur. Toplum ve bilim arasındaki bağın  güçlenmesine katkıda bulunmak, bilimin günlük yaşamdaki önemini fark ettirerek halkın bilim ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisini arttırmak; toplumda bilimsel düşüncenin benimsemesine önderlik etmek, bireylerin bilimsel yaklaşım ve analiz yeteneğini geliştirmek; öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilim ve teknoloji ile buluşturarak, sorgulama ve interaktif öğrenmeye dayalı, bilim-rekreasyon birlikteliğinde etkin bir sivil öğrenme ortamı yaratmak amacıyla kurulan bilim merkezlerini  her yıl milyonlarca kişi ziyaret etmektedir.

Dünyadaki örnekleri “BİLİM MERKEZİ” olarak bilinse de, içerdiği bilim-rekreasyon bütünlüğünü çağrıştırması yönünden “BİLİM PARKI” ismi tercih edilmiştir. Proje, esas olarak  kente yönelik olmakla birlikte önerilen Bilim Parkı, iç ve dış turizm bağlamında önemli bir çekim merkezi olabilecek içerikte  ele alınmıştır.

“Bilim  ve Toplum Projesi” olarak sahiplenilmesi öngörülen  projenin amacı, yerel yönetimin topluma yönelik faaliyetlerinde “bilim ve yaşam” temelinde yeni bir etkinlik alanı yaratarak toplum ve bilim arasındaki bağın  güçlenmesine katkıda bulunmak, bilimin günlük yaşamdaki önemini fark ettirerek halkın bilim ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisini arttırmak; toplumda bilimsel düşüncenin benimsemesine önderlik etmek, bireylerin bilimsel yaklaşım ve analiz yeteneğini geliştirmek; öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilim ve teknoloji ile buluşturarak, sorgulama ve interaktif öğrenmeye dayalı, bilim-rekreasyon birlikteliğinde etkin bir sivil öğrenme ortamı yaratmak ve bu ortamın öncülüğünde “Öğrenen Kent İzmir”i  yaşama geçirmektir.

Bir metropol kentte Bilim Parkı kurulması en az 100.000 m2 lik bir alana geresinim vardır. İzmir için akla gelen bazı seçenekler projede belirtilmekle birlikte, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliğinde imar planlarındaki durumu yeşil alandan AVM ve rezidanslar yapılmak üzere 10 kadar izinli ticari yapılaşma ve konut yapım alanına dönüştürülen Bornova Ağaçlıklı Yol’daki  100 dönümlük Karayolları Kampüsü’nün  satışa çıkarılması İzmir Bilim Parkı için kurulması için son derece elverişli bir olanak sağlamıştır. Bu kampüsün amaca uygun  hazır binaları ve rekreasyon alanı karakterindeki bitki  örtüsüyle bilim parkına dönüştürülmesinin, kuruluş maliyetini boş bir alanla kıyaslanamayacak derecede düşürecek olması büyük bir avantajdır. Diğer taraftan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü  şehir dışında bulunan başka bir araziye taşınarak bu kampüsü boşaltacaktır.


Bu nedenlerle İzmir halkı  güçbirliği yaparak  özünde kendisine ait olan yeşil alan durumundaki Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü arazisinin satılarak 10 katlı beton yığınlarıyla doldurulmasından vazgeçilmesini ve arazinin halkın ziyaret edeceği bir Bilim Parkı kurulmak üzere yerel yönetime devredilmesini ısrarla ve yüksek sesle talep etmelidir. İzmir halkının bu anlamlı talebine basın ve demokratik kitle örgütleri de destek olmalıdır.

********
ALBÜM

İŞTE 60 YILLIK YÜZLERCE AĞAÇLA TAÇLANDIRILMIŞ MUAZZAM BİR YEŞİL ALAN İÇİNDE YÖNETİM BİNALARI, ATÖLYELERİ, LOJMANLARI, SOSYAL TESİSLERİ VE AÇIK-KAPALI SPOR TESİSLERİYLE  İZMİR KARA YOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ

ALBÜMDEKİ FOTOĞRAFLARA BAKIN VE AVM’LERE/ REZİDANSLARA NELERİN KURBAN EDİLMEK İSTENDİĞİNİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜN VE UYANIN!


 
 

“İZMİR BİLİM PARKI” PROJE ÖNERİSİ


“İZMİR BİLİM PARKI” PROJE ÖNERİSİ

Proje Yürütücüsü: İzmir Büyükşehir  Belediyesi

Proje Adı: İzmir  Bilim Parkı

Proje Süresi: 3 yıl

Hazırlayan: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI

Projenin Amacı

İzmir  Bilim Parkı (İBP) Projesi, kentimize yönelik bir “Bilim  ve Toplum Projesi” dir. Projenin amacı, yerel yönetimin topluma yönelik faaliyetlerinde “bilim ve yaşam” temelinde yeni bir etkinlik alanı yaratarak toplum ve bilim arasındaki bağın  güçlenmesine katkıda bulunmak, bilimin günlük yaşamdaki önemini fark ettirerek halkın bilim ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisini arttırmak; toplumda bilimsel düşüncenin benimsemesine önderlik etmek, bireylerin bilimsel yaklaşım ve analiz yeteneğini geliştirmek; öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilim ve teknoloji ile buluşturarak, sorgulama ve interaktif öğrenmeye dayalı, bilim-rekreasyon birlikteliğinde etkin bir sivil öğrenme ortamı yaratmak ve bu ortamın öncülüğünde “Öğrenen Kent İzmir”i  yaşama geçirmektir.

Projenin Gerekçesi

Bir ülkenin teknoloji üretim potansiyelinin dünya pazarlarıyla rekabet edebilecek düzeye çıkabilmesi, o toplumun bilgi üretme ve sorun çözme yeteneğinin yükseltilmesiyle orantılıdır. Teknoloji üretiminin niteliği ile toplumun bilgi üretme ve sorun çözme yeteneği arasında orantılı bir ilişki vardır. Bu ilişki, bilgi kazanımı ve öğrenimi yaşam boyu devam eden bir süreç haline getirmiştir.

İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi toplumları çağıdır. Ulus olarak böyle bir çağın yakalanması halkın sıradan bir okur-yazar olması ya da sadece  bir meslek diplomasına  sahip olmakla başarılamaz. Bilgi toplumu olmak, bilgi okur-yazarı olmayı, bilim ve teknolojinin gelişimine merak duymayı, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeyi, eleştirel bir bakış açısına sahip olmayı, sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi, takım çalışması ve liderlik yapabilecek bir eğitim almayı ve nihayet, ülke ve dünya sorunları karşısında duyarlı olup çözüm üretebilen nesiller yetiştirmeyi  gerekli kılar.

Bütün bunları bireylerin yalnızca okullarda gördüğü eğitim ve öğrenim süresi içine sığdırmak olanaksızdır. Çağdaş eğitim anlayışında “öğrenmek yaşam boyu devam eden bir süreçtir”. Öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için ise, okullardan başka, yeni öğrenme ortamları oluşturulmasına gereksinim vardır. Bu önemli gereksinimin nasıl karşılanabileceği düşüncesi, durumun bilincinde olan toplumlarda Bilim Merkezleri kurma fikrini gündeme getirmiştir.
Bilgi Toplumları Çağı, bilginin topluma yayılması ve halkın bilimsel gelişmelere ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisinin arttırılmasında yerel yönetimlerden  olan beklentileri de arttırmış ve yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının bu beklentileri karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur. Toplumu bilim ve aklın yol göstericiliğinden uzaklaştırıp dinin dogmatik kılavuzluğuna sokma  girişimlerinin giderek hız kazandığı günümüz koşulları, yerel yönetim etkinliklerinde  bilim ve toplum temelinde yapılacak yeni bir açılımın önemini daha da arttırmıştır. Bu açılımın yaşama geçirilmesinde Bilim Merkezleri, içerdiği etkinlikler ve sunduğu olanaklarla etkili ve çağdaş bir araç olmanın tüm üstünlüklerine sahip olmakla kentin sosyal ve kültürel yaşamında, öğretici olduğu kadar aynı zamanda eğlenceli bir çekim merkezi oluşturur.

İBP projesi gerçekleştiği takdirde

ana okullarının, ilk-orta ve yükseköğretim kurumlarının öğrencileri için, “dokun-keşfet”, “yap-öğren” deney birimleri ve sergileri sayesinde aktif bir eğitim ortamı sağlanmış olacak; sürekli organize edilen paneller, konferanslar, sergiler, gösteriler ve sosyal aktiviteleri ile bilime ve bilimsel düşünceye, teknolojiye önem verenler için bir çekim noktası olacaktır.
 
İBP, açık ve kapalı alanlarda kurulacak yap-öğren/dokun-keşfet deney birimleri, gezegenevi (planeteryum), doğa tarihi müzesi, son teknoloji ürünü 3 boyutlu belgesel sineması ve atölye çalışmalarını içeren etkileşimli eğitim ortamı sayesinde, olanakları kısıtlı okullar için tamamlayıcı bir uygulama alanı olarak da hizmet verecektir.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması, öğrenilmesi ve tartışılması için bilimsel platformlar sunacak olan İBP, bilim ve teknoloji ile halkın buluşma yeri olacağı gibi iç ve dış turizmde İzmir’e olan ilgiyi arttıracaktır. Nihayet üniversitelerinin yanında İzmir’e  ÖĞRENEN KENT ünvanını da kazandırmış olacaktır.
Bir ülkede Bilim Merkezleri’nin yaygınlaşması son derece önemli toplumsal bir olaydır ve toplumun bilime duyduğu ilginin arttığını gösteren uluslararası ölçeklerden biridir. Bilim Merkezi projeleri çok büyük kitleleri ilgilendirir. Eğer yılda bir milyonun üzerinde ziyaretçi çekmek üzere bir bilim merkezi kuruluyorsa, bu girişim tüm toplumun ilgisini çekecektir. Bu nedenle böyle bir projenin, hızla bölgeselleşeceği ve yalnızca İzmir’in değil tüm Ege Bölgesi’nin bir prestij  projesi haline dönüşeceği açıktır.

Bilim Merkezi Nedir?

Topluma yönelik sivil eğitim ortamları işlevi gören Bilim Merkezleri bilim, teknoloji ve eğitim alanlarının ortak arakesitinde yer alır. Bilim Merkezleri ziyaretçilerin bilim ve teknoloji ile buluştuğu her yaştan bireylere açık yeni öğrenme mekanlarıdır. Bilim merkezlerinde müze gibi gösteri birimleri sunulmasına karşın müze değildirler. Kişiyi istediği konuya eğilmekte özgür bırakmakta ve araştırma bilinci kazandırmaktadır. Öğrenme zevki, keşfetme mutluluğu, deney yapma heyecanı hissetmek için tasarlanmışlardır. Bilim Merkezleri, “dokunarak ve bizzat yaparak derinlemesine öğrenme” için tüm ön koşulları bir araya  getirir. Bilim merkezleri bulundukları kentlerde gördükleri işlevlerin yanı sıra, düzenledikleri gezici sergiler, bilim fuarları ve bilim günleri vasıtasıyla da bilim ve teknoloji sevgisini bölgenin/ ülkenin bütününe yayarlar.
Bilim merkezi eğitim vermesine karşın, bir okul değildir. Ancak okullarla sıkı işbirliği yaparlar,  pedagojisi çok çeşitlilik gösteren geniş  halk kitlelerinin de öğrenmesine uygun olarak tasarlanırlar
Bilim merkezini gezmeye başlayan bir kişi, önüne çıkan bir döner tablaya binip, dönerken kendi kendine hızlanıp yavaşlayabileceği bir deneye katılarak dönme eylemsizliğini keşfedebilir, biraz ilerde pedal çevirip elektrik üretebileceği bir düzenekle oynayarak mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşümüne tanık olabilir. Daha sonra raylar üzerindeki bir arabaya binip arabada bulunan geriye dönük gaz tüpünü açınca, arabanın ileri doğru harekettiği bir deneye katılıp momentumun korunumu yasasını öğrenebilir, isterse biraz ilerdeki doğa tarihi müzesini gezer, gezegen evinde güneş sisteminini kavramaya çalışır ya da bir salondaki “canlıların evrimi” paneline katılabilir. Böylece ailesi ya da arkadaşları ile birlikte, hatta tek başına  yaşam boyu öğrenmenin zevkine varır. Bilim merkezine gelen herkes buradan, tekrar gelmek üzere  ayrılır.
Bilim merkezlerine evrensel olarak atfedilen ve  TÜBİTAK tarafından da benimsenen özellikler, bunların her yaştan, farklı birikime sahip insanları etkileşimli-aktif öğretim yaklaşımı içinde bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan, kamu yararı gözeten, kar amacı gütmeyen, kamu ve özel sektör kaynakları ile finanse edilen kuruluşlar olmasını öngörmektedir. Bu özellikleri taşıyan iyi kurgulanmış bir bilim merkezi,
 • Bilimsel kavram ve süreçleri her yaştan insanın duyularına hitap edecek şekilde sunarak hedef kitlenin bilimi sevmesini, bilime olan merakını ve güvenini arttırmayı hedefler,
 • Farklı bilim dallarının konu edildiği sergiler, aktiviteler ve diğer unsurları içerir,
 • Bulunduğu bölgeye özgü içeriği bünyesinde bulundurur,
 • Bilimle uğraşmanın sanıldığı gibi sıkıcı ve zor değil,  aksine eğlenceli ve zevkli olduğunu hissettirir,
 • Günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açar,
 • Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini gösterir,
 • Öğrencilerin motivasyonunu, öğrenme süreçlerini ve meslek seçimlerini etkiler,
 • Etkin problem çözme, yaratıcılık, buluş, kritik düşünme, karar verme becerilerini destekler ve bu nedenle de yaşam boyu öğrenmeyi besler,
 • Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlar.
 
Tarihsel Süreç

Çağdaş Bilim Merkezleri düşüncesine götüren tarihsel süreç ilk olarak 19.yüzyılda Bilim Müzeleri’nin kurulmasıyla başlamıştır. Bilim Müzeleri’nin kuruluş amacı insanlara günlük yaşamlarında yararlandıkları teknolojik araçların bilimsel iç yüzünü göstermekti. Bu amaç, müze galerilerinde vitrinler içinde sergilenen teknolojik araç-gereç modellerinin ziyaretçiler tarafından pasif bir şekilde seyredilmesi ve her ürün modeli için konulmuş posterlerde yazılı bilimsel açıklamaların okunması ile karşılanmaya çalışılıyordu.

Daha sonra bilimin en önemli aracının deney yapmak olduğu fikrinden hareketle, insanlarla bilim ve teknolojiyi buluşturma  ve onlara bilimsel düşüncenin önemini kavratma amacının ancak, ziyaretçileri pasif seyirciler durumundan çıkarıp aktif katılımcılar haline getirerek başarılabileceği anlaşıldı. Bu olumlu anlayışın yaygınlaşmasıyla birlikte bilim müzelerinde izleyicilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı sergilere yer verilmeye başlandı. Bu gelişmeler 20. yüzyıl başlarında  tüm dünyada “Bilim Merkezi”, “Science Center”, fikrinin doğmasına yol açtı. Hızla yaygınlaşan bilim merkezleri büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede toplumun her yaştan bireylerine açık, vazgeçilmez yeni öğrenme ortamları haline geldi.

 

Dünyadaki Bilim Merkezleri

Bu gün için Avrupa’da 280, ABD’de 350 ve Çin’de 330  olmak üzere dünya genelinde 2400 civarında Bilim Merkezi  bulunmaktadır. Bu merkezleri yılda yaklaşık 290.000.000 kişi  ziyaret etmekte ve düzenlenen eğitim-öğretim etkinliklerine katılmaktadır. ABD’de her üç kişiden biri yılda en az bir kez bilim merkezine gitmektedir.

LONDRA South Kensington Bilim Müzesi (1857); WASHINGTON Smitsonian Milli Müzesi (1860); MUNIH Deutsch Müzesi (1921); DETROİT Ford Müzesi (1929); CHICAGO Bilim ve Endüstri Müzesi (1933); SANFRANCISCO Exploratorium (1969); TORONTO Ontario Bilim Merkezi (1969), PARIS La Cité Bilim Merkezi (1987); AMSTERDAM New Metropoils (1987); HELSINKI Heureka Bilim Merkezi (1989), ARİZONA Bilim Merkezi(1997) dünyanın önde gelen önemli bilim müzesi ve bilim merkezleridir.

Dünyadaki bilim merkezleri ülkeler yada kıtalar bazında örgütlenerek “Bilim Merkezleri Birlikleri” şeklinde birleşmişlerdir. Bu birlikler, yaptığı yayınlar ve düzenlediği bilimsel kongrelerle  bilim merkezleri ve çeşitli kuruluşlar arasında bilgi akışı sağlamakta, eğitim hizmeti vermekte, yeni kurulan bilim merkezlerini desteklemekte, çeşitli bilim merkezleri ile bilim ve teknoloji kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamaktadır. Söz konusu bilim merkezi birliklerine örnek olarak,

 • ASTC (Association of Science-Technology Centers)
 • ECSITE (European Network of Science Centers and Museums)
 • ASPAC (Asia Pasific Network of Science and Technology Centers)
 • ASTEN (Australasian Science and Technology Exhibitors Network)
 • CASC (Canadian Association of Science Centers )
 • NCSM (National Council of Science Museums)
 • SAASTEC (South African Association of Science and Technology Centers)
 • sayılabilir.
Toronto’da yapılan 2008 V. Dünya Bilim Merkezleri Kongresi’ne katılan çeşitli ülkelere mensup  Bilim Merkezleri’nin imzaladıkları ortak deklerasyonda;

 • Gezegenimizde daha iyi bir yaşam için bilimin önemli bir araç olduğuna inandıklarını,
 • Tüm dünya halklarının kendi bölgelerinde bir bilim merkezine kavuşmaları gerektiğini,
 • Ortak uzmanlık ve deneyimlerini, sektörün etkinliklerini bilim merkezlerinin gerekli olduğu fakat henüz kurulmadığı yerlere ve oraların halkına  yaygınlaştırmaya yardımcı olmakta kullanacaklarını,
 • Karşılaşılan kültürel, fiziksel, sosyal, ekonomik ve coğrafi engellerin aşılmasında birlikte çalışmaya ve halkları bilim yoluyla birleştirmeye çalışacaklarını,
 • Bilim merkezlerinin “Birleşmiş Milletler Milenyum Amaçları” na nasıl katkıda bulunabileceğini saptamak üzere birlikte çalışacaklarını,
 • Daha iyi bir gelecek için çevresel farkındalık, fen eğitimi ve yenilik  dahil tüm yerel ve ulusal sorunlarla mücadele için kaynak ve mekanizmalar oluşturacaklarını,

taahhüt etmiş olmaları, bilim merkezlerinin yaşam boyu öğrenme ve ülkelerin gelişmesindeki önemini işaret etmektedir.  
Ülkemizdeki Bilim Merkezleri

Toplumda bilimsel farkındalık yaratmak amacıyla batıda hızla yaygınlaşan Bilim Merkezleri kurma düşüncesi 1990’lı yıllardan itibaren ülkemizde de tartışılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Bilim Merkezi anlayışını yansıtan ilk uygulama  Ankara  Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak 1993`te hizmete açılan Feza Gürsey Bilim Merkezi’dir. Ontario Bilim Merkezi'nin küçük bir uygulaması olarak düzenlenen bu merkezde ziyaretçilerin izleyebilecekleri çeşitli bilimsel gösteriler ve bireysel olarak yapabilecekleri bazı deneyler vardır.

Aynı anlayışla başlatılan çok daha geniş kapsamlı bir “Bilim Merkezi” kurma girişimi 1995 yılında İstanbul Bilim Merkezi Vakfı’nın (İBMV) kurulmasıdır. Vakıf 1995 deki kuruluşundan sonra hızla örgütlenmesini tamamlayarak 1997 yılında ECSITE’e (Avrupa Bilim Merkezleri Birliği) ve ASTC’ye (ABD Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği) üye kabul edilmiştir. Vakıf aynı yıl, desteklenecek bir kuruluş olarak Hükümet Programında yer almış ve TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikalarına dahil edilmiştir. Nisan 1998 de Türkiye’nin ilk çok amaçlı “Bilim Merkezi”ne giden yolda önemli bir adım atılmış ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)-Taşkışla binalarında Deneme Bilim Merkezi açılmıştır. Merkez 1998-2001 arasında dört Ulusal Bilim Şenliği ve 2002 yılında da I. Temiz Enerji Şenliğini gerçekleştirmiştir.  Sonuncusu Ocak 2003 de İzmir’de olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenlenen 23 adet  fuar, yarışma ve sergide  düzenleyici yada katılımcı olarak yer almıştır. Deneme Bilim Merkezi, kurucu vakfın İTÜ ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2004 yılında kapanmış ve aynı yıl Şişli Belediyesi’nin sağladığı mekana taşınarak Şişli Belediyesi Bilim Merkezi  adını almıştır.

İstanbul Bilim Merkezi Vakfın’a ait Deneme Bilim Merkezi’nin üniversitenin Taşkışla’daki binalarından ayrılmasından sonra İTÜ, rektörlüğe bağlı Bilim-Toplum Uygulama-Araştırma Merkezi’ni kurmuş ve bu kuruluşun Bilim-Toplum Projeleri kapsamında yeniden donatılan aynı binayı İTÜ Bilim Merkezi adıyla 2007 yılında hizmete sokmuştur.

Üniversitenin kampus alanında oldukça büyük bir alan ayrılarak yaşama geçirilen ilk Bilim Merkezi kompleksi kapalı ve açık alan uygulamalarını içerecek şekilde tasarlanan ve 2006 yılında açılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi  (ODTÜ) Bilim ve Teknoloji Müzesi’dir. İTÜ Bilim Merkezi gibi ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi de üniversitenin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve toplumla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla rektörlüğe bağlı olarak kurulan ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi’nin etkinliklerinden biri olarak kurulmuştur.
 
Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde sergilenen eğlenceli bilim deneyleri, şaşırtıcı ve heyecan uyandırıcı  nitelikleriyle ziyaretçilerin odak noktası olmuştur. "Bilime Dokunun" ilkesinden hareketle tasarlanarak imal edilen deneyler, günlük yaşamda gözlemlediğimiz ancak çoğu zaman farkına varmadığımız birçok fiziksel ilke ve doğa olayını eğlendirici düzenekler halinde ziyaretçilerle buluşturmaktadır. Eğlenceli bilim deneylerinin yanısıra, çeşitli kurum ve kişiler tarafından bağışlanmış ve özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze iletişim, ulaşım ve günlük yaşam tarihini gözler önüne seren nesneler ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Müzede ayrıca, çağlar boyu Anadolu topraklarında üretilen alet ve teknolojilerin gelişimini anlatan "Anadolu'da insan-çevre-teknoloji" temalı sergiler de yer almaktadır.

TÜBİTAK Desteği İle Yürütülen İlk Bilim Merkezi Projesi: Konya Bilim Merkezi

TÜBİTAK 2008 yılında bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılması, bilim kültürü ve bilim okuryazarlığının artırılması amacı ile Büyükşehir Belediyelerine yönelik "Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı" başlatmış ve ülke genelinde 16  Büyükşehir Belediye Başkanlığına proje önerisinde bulunulması çağrısı yaparak kabul edilecek projelerde TÜBİTAK tarafından üstlenilen işler kapsamında  her proje için, gerektiğinde %50 ye kadar arttırılabilecek 12 milyon TL destek sağlanacağını açıklamıştır.

Tanınan süre içinde TÜBİTAK’a  6 Büyükşehir Belediyesi başvurmuş ve bunların sunduğu bilim merkezi projeleri değerlendirme kurulunca incelemeye alınmıştır.Değerlendirme kurulu fiziki gereklilikler ile sürdürülebilirlik esasları temelinde oluşturulan kriterler doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonunda projeleriyle öne çıkan Diyarbakır, Eskişehir ve Konya ‘ya ait proje önerileri üzerinde saha incelemesi yapılmasına karar vermiş ve nihayetinde ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Merkezi Projesi’ni desteklenmeye değer bulmuştur.

Konya Büyükşehir Belediyesinin proje yürütücülüğünde ve TÜBİTAK’ın desteği yanında Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya İl Özel İdaresi tarafndan da desteklenen bilim merkezi  99 347 metrekarelik  bir arazi üzerinde ana bina, gözlemevi ve planeteryum olmak üzere toplam 26 bin 248 metrekarelik kapalı alana sahip olacaktır. Konya Bilim Merkezi’nin 62 milyon TL’na ihale edilen inşaatı devam etmekte olup 2013 yılında hizmete girnesi planlanmıştır. Bilim Merkezi’nin yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, sergilerin ve eğitim programlarının temini de TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek ve Büyükşehir Belediyesi ile Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya İl Özel İdaresi ortakğında kurulan bir şirket tarafndan işletilip yönetilecektir.
 
Bilim Merkezlerinin/Parklarının  Başlıca Amaçları

·         Toplumunun bilim okur-yazarı olmasını ve bilgi toplumu haline gelmesini sağlamak.

·         Bilimi, bilimsel düşünceyi, teknolojiyi ve sanat dallarını  topluma sevdirmek ve benimsetmek.

·         Aktif eğitim olanağı sağlayarak eğitim sistemine destek vermek ve okulları aktif eğitim modeline özendirmek, bu konuda öğretmenlere danışmanlık yapmak.

·         Okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek.

·         Sanayi ile okulların ve halkın iletişimini sağlamak ve güçlendirmek.

·         Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve ülkenin sanayisi hakkındaki bilgilerini artırmak.

·         Topluma, öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak.

·         Ziyaretçilerin sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak ve geliştirmek.

·         Toplumda yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak.

·         Bu amaçlar doğrultusunda aktif katılımlı bilim sergileri başta olmak üzere konferans, seminer, yaz okulu, sanat sergileri, panel, film gösterileri v.b gibi etkinlikler düzenlemek, bilim ve sanatla ilgili hobi kulüpleri ve atölyeler  kurmak,  bilim  fuarları düzenlemek, ve kısacası toplumda merak kültürü oluşturmaktır.
İzmir  Bilim Parkı’nda Bulunması Önerilen Temel Etkinlikler:
 • Aktif katılımlı deneyler ve gösteri birimleri
 • Sergiler
 • Gezici Sergi ve bilimsel gösteri birimleri
 • Teması peryodik olarak değişen Geçici Sergi
 • El Becerisi Atölyeleri
 • Konferanslar
 • Belgesel Filmler
 • Meslek İçi Eğitim
 • Bilim Şenlikleri
 • Bilim Fuarları Düzenlenmesi
 • Bilimsel Proje Yarışmaları
 • Yaz Okulları
 • Okullara Bilim Kolları Desteği
 • Öğretmenlere Aktif Eğitim Danışmanlığı
bilim merkezi etkinliklerinin temel unsurlarıdır.
 
 

Bilim merkezlerinin vizyonu ve amaçları, içeriğindeki sergilerin, deneylerin, gösterilerin ve atölye çalışmalarının konuları ve öğretilerinde kendini gösterir. İBP’nIn içereceği sergiler, her yaştan insana doğa yasaları ve bilimin temel ilkeleri hakkında bir anlayış kazandırmayı, teknolojik gelişmeleri göstermeyi, onlara bilim ve teknolojinin günlük yaşantımız üzerindeki etkilerini anlatmayı amaçlayan bir anlayışla düzenlenecektir. Sergilenen herhangi bir bilimsel olgu/oluşum ziyaretçilerin etkileşimini sağlayacak şekilde, bazen bir bilgisayar oyunu, bazen mekanik ya da elektronik düzenekler, bazen de sadece basit ahşap oyuncaklarla anlatılacaktır. Amaç, ziyaretçilerin zihninde “nasıl?, neden?” sorularını uyandırmak ve yanıtı dokunarak deneyerek kendi kendilerine ve gerektiğinde eğitilmiş rehberlerin yol göstericiliğiyle keşfetmelerini sağlamaktır.
 
Atölyeler ve diğer  etkinlikler de, yine aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik bir yaklaşımla ele alınıp gözleme dayalı ve uygulamalı olarak, katılımcıların etkileşimini sağlayacak ve onlara aktif rol verebilecek sekilde tasarlanacaktır. Atölye çalışma konularının ilgi çekici, merak uyandırıcı, yeni sorular sormayı cesaretlendirici ve eğlenceli bir içerikte hazırlanması sağlanacaktır. Çalışma tamamlanınca değerlendirme etkinliği yapılarak geri bildirimler alınacak, böylece atölye kazanımlarının pekiştirilerek kalıcılığın  sağlanmasına özen gösterilecektir. Sanatsal etkinliklerin de diğer atölye çalışmalarıyla bütünlük içinde olması ve değerlendirme etkinliği içerisinde yer alması sağlanacaktır.
 

Etkinliklerin Kapsayacağı Bilim ve Teknoloji Alanları

İBP’nda yer alacak sergi, atölye ve etkinlik konuları,  TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik politikalarına uygun olarak belirlenecek ve bu politikalar temelinde Frascati Kılavuzu esas alınarak şu alanları kapsayacaktır:

 • Doğa bilimleri; matematik ve bilgisayar bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri, evrenin oluşumu, fizik, kimya, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri, biyoloji, evrim kuramı ve genetik,
 • Mühendislik ve teknoloji alanları, nanoteknoloji
 • Sağlık Bilimleri,
 • Tarımsal bilimler; ziraat, ormancılık, bahçecilik ve veterinerlik,
 • Sosyal bilimler; psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, antropoloji, coğrafya, şehir planlaması ve kırsal planlama, yönetim, hukuk, dilbilimi ve sosyoloji,
 • Beşeri bilimler; tarih, arkeoloji, felsefe, insanın düşünce poatansiyeli, öğrenmenin mekanizmaları, sanat tarihi ve müzik
Yapısal Temelde Önerilen Gösteri-Sergi Birimleri:

Açık Alanda

 • Bilim Bahçesi: açık alan aktif öğrenme birimleri, rüzgar ve güneş enerjisi uygulamaları,yöreye ait arkeolojik ve jeolojik buluntu sergisi, açık hava amfisi, gölet
 • Güneş Saati
 • Otopark

Kapalı  Alanda (20-25 bin m2)

 • Temel Bilimler Galerisi: dokun-keşfet eğitsel deney ve gösteri üniteleri (200 -250 adet)
 • Planeteryum (Gezegenevi): güneş sistemi, evrenin oluşumu (250-300 koltuk) ,
 • Doğa Tarihi  Müzesi
 • Teknoloji Tarihi Galerisi : makinalar, müzik çalarlar,  tarım ve ulaşım araçları vb sergisi
 • Çevre Galerisi: Ekolojik Sistem, Küresel Isınma ve Çevrebilim Gösteri ve Sergileri
 • Doğal Afetler/Deprem Galerisi :  Deneysel gösteri, Depreme hazırlık/önlemler, deprem teknolojisi
 • Havacılık ve Uzay Galerisi
 • İleri Malzemeler ve Gelecekteki Teknolojik yaşam Galerisi
 • Çocuk Evi: Okul öncesi çocuklara yönelik bilimsel oyuncak ve oyunlar
 • Atölye Çalışması Odaları ( bilim, uçak, uzay, genetik, arkeoloji, sanat ve drama, vb)
 • IMAX teknolojisine sahip 3D Sinema Salonu (150-200 koltuk)
 • Geçici sergi salonu: kişi ve kuruluşlarca belli bir süre için açılan bilim ve sanat, sergileri
 • Konferans ve seminer salonları
 • Kütüphane ve İnternet Salonları
 • Bilim Market: kitap, dergi, belgesel filmler, bilim oyuncakları, çeşitli anı eşyaları satış                                                 yeri
 • Kafe ve Restoran
 • Basın merkezi
 • Yönetim Merkezi, Ofisler
 • Bakım Onarım Birimi
 • Deney  Düzenekleri Tasarım ve Yapım Merkezi
Bilim Parkı’nın Kapasitesi 

İBP’nın içereceği Dokun-Keşfet Deney, Gösteri ve Sergi birimleri, Doğa Tarihi Müzesi, Gezegenevi, IMAX Sinema, Bilim Bahçesi  ve diğer interaktif eğitim olanaklarıyla yalnızca İzmir’de değil, tüm Ege Bölgesi’nde okullar başta olmak toplumun her yaştan bireyleri için önemli ve vazgeçilmez  bir çekim merkezi olacağı açıktır. Özellikle okulların ve üniversitelerin açık olduğu 8 ay boyunca öğrencilerin her gün ve ayrıca ailelerin tatil günlerini çocuklarıyla birlikte eğlenerek öğrenme etkinliklerinde değerlendirme istekleri nedeniyle hafta sonlarında bilim merkezine yoğun bir ziyaretçi talebi olacaktır. Yıllık ziyaretçi sayısının bir milyonu aşacağı beklenmelidir. Bu nedenle İBP’nın kapasitesinin, özellikle hafta sonları itibarıyla aynı anda en az 3-5 bin ziyaretçi kabul edilebilmesini olanaklı kılması öngörülmektedir. Bu kapasitenin  sağlanmasında en önemli unsur  merkezde yer alan interaktif deney, gösteri ve sergi birimlerinin sayısı ile yürütülen diğer etkinliklerin çeşitliği olacaktır.

Dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerine bakarak gelişme sürecinde ortaya çıkacak gereksinimi de karşılamak üzere, türleri yukarıda açıklanan etkinliklere ve açık-kapalı yapısal mekanlara ve otoparklara yer verebilmek için, optimum bir büyüklük olarak toplam en az 100.000 m2 lik bir araziye gereksinim duyulacağı tahmin edilmektedir.

Gerekli Sermaye

* Bilgi

* Para

* Yer (Arazi)


Bilgi Desteği

* TÜBİTAK, Üniversiteler ve Diğer Araştırma Kurumları
* İstanbul Bilim Merkezi Vakfı (İBMV)
* ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, İTÜ Bilim Merkezi
* ECSITE (Avrupa Bilim Merkezleri Birliği
* ASTC  (ABD Bilim ve Teknoloji   Merkezleri Birliği)

Parasal Destek (Maliyet, Maddi Sermaye)
Aşamalı bir master plan çerçevesinde kurulup geliştirilebilecek bilim parkının maliyetini etkileyen başlıca unsurlar( arazi hariç) 

merkezin büyüklüğü (küçük, orta ya da büyük ölçekte olması)

içereceği deney, gösteri ve sergi birimleri sayısı (etkin bir merkez için 250’den 600’e kadar değişebiliyor)
15.000 m2 kapalı alan ve yukarıda açıklanan bilimsel konulardaki sergi türlerini içeren bir merkezin maliyeti, mimari tasarım özellikleri, inşaat konfor ve teknolojine göre  (arazi hariç),  80-100 Milyon TL tahmin edilmektedir. Hiç şüphesiz, gerçekçi bir maliyet hesabı bilim merkezi için tahsis edilecek alanın büyüklüğüne göre  profesyonel bir tasarım kuruluşunun inşaat büyüklüğü ve teknolojisi, binaların teknolojik donanımı, sergi birimlerinin sayısı ve diğer girdi türleri üzerinden hazırlayacağı kapsamlı bir çalışma ile  ortaya konmalıdır.

 Proje İçin Parasal Destek Sağlanabilecek Ulusal ve Bölgesel Kuruluşlar

Yerel Yönetimler (Belediye, İl Özel İdaresi)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları

TÜBİTAK “Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı”
 (http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=933&pid=461)
Ege Bölgesi Sanayi Odası

İzmir Ticaret Odası

Ege Genç İş Adamları Derneği

Bankalar

Özel Okullar

Bağış Kampanyanları

Projeye Parasal Destek İçin Başvurulabilecek Uluslararası Kuruluşlar


AB Fonları

Dünya Bankası Fonları

Unesco, v.b.,

İzmir Bilim Parkı’nın Kurulabileceği Yer (Arazi)


 • Kültürpark. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark ve Fuar alanlarının birbirinden ayrılarak, şimdiki alanı ülkemizin en büyük kültür merkezine dönüştürmeyi amaçlamıştır. Büyükşehir Belediyesi Kültürpark alanın söz konusu yeni düzenlemesinde Bilim Merkezi’nin de yer alması buraya gerçek anlamda bir “bilim ve kültür parkı” kimliği kazandırabilir. Burada bulunan birbirine yakın uygun binalar uygun restorasyonlarla bilim parkı projesine tahsis edilerek, projenin maliyeti önemli ölçüde azalabilir.
 • İBP Üçkuyular-İnciraltı Turkuaz tesisleri arasında yer alan sahil şeridindeki rekreasyon alanında yer alabilir
 •  İBP dünyada bazı örnekleri görüldüğü gibi  kamuya ait terkedilmiş (tarihi) binaların yer aldığı tesisler devralınarak (Hava gazı fabrikasına komşu olan Elektrik Fabrikası, Halkapınar’daki bir ara DGM olarak kullanılmış  eski Tekel Binaları gibi ) böyle bir bina ekseninde yapılandırılabir (örneğin Paris La Cite Bilim Merkezi tarihi Salhane binası ekseninde yapılanmıştır)
 • Doğal Yaşam Parkı. İBP Çiğli-Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkı’nın uzantısı olan ve doğal sit alanı olan arazide koruma kavramıyla çelişmeyen  bir yerleşim projesine dayalı olarak kurulabilir. Söz konusu bölge, doğal yaşam parkı ile bilim parkının bütünleşmesiyle Doğal Yaşam ve Bilim Parkı olarak ülkenin en büyük bilim ve kültür merkezi haline dönüştürülebilir.

Bilim Parkı’nın  Yönetim ve İşletim Modeli Nasıl Olabilir?

            Bilim merkezlerinin kuruluş ve yönetimi özel bir yaklaşım ve ayrıca özerklik gerektirir. Söz konusu özel yaklaşım, merkezin kuruluş ve yönetiminde sorumluluk alacak kurum ve kişilerin uzmanlık alanı yönünden bilim-eğitim alanında yer alması anlamındadır. Dolayısıyla bilim-eğitim ve teknolojik gelişmenin ve evrensel değerlerin topluma benimsetilmesine yönelik böylesi bir toplumsal projenin, gerek kuruluş ve gelişme süreci gerekse işletilmesinde bilim insanlarının ve eğitimcilerin sorumluluğundaki kurumsal bir yapılanma içinde yönetilmesi tercih edilmelidir.

Kurumsal yönetim, merkezin hem kuruluş ve hem de gelişme sürecinde üniversiteler, yerel yönetim ve ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmalı ve bu kurumlardan, hedef kitle ile merkezin bilimsel içeriğindeki farklı alanların ve teknolojik çeşitliğin gerektirdiği  sayıda danışman belirlenmelidir.

Daha somut olarak belirtmek gerekirse, “bilgi toplumu olunmasında yani, çevrenin sağduyulu yönetiminde ve insanlığın gelecekteki yaşamında bilimin rolü ve kullanımı üzerinde odaklaşan toplumsal bir proje” olarak gerçekleştirilebilecek olan “İZMİR BİLİM PARKI”nın yönetim ve işletim modelinin yerel yönetim şemsiyesi altında buluşan, başta ilgili dallardan bilim insanları/Öğretmenler/Uzmanlar olmak üzere meslek kuruluşları ve özel sektör mensubu danışmanları içerecek şekilde şekillendirilmesi önerilir.

Kaynaklar

 1. E.Arıoğlu, Bilim Merkezi Vakfı-I, http://www.arioglu.net/bildiriler/BilimMerkeziVakfi1.pdf
 2. E.Arıoğlu, Bilim Merkezi Vakfı-II, http://www.arioglu.net/bildiriler/BilimMerkeziVakfi2.pdf
 3. E.Arıoğlu, Etkin Öğretim İçin Yeni Bir Ortam http://www.arioglu.net/bildiriler/bimevAtrtemmuz2000.pdf
 4. TÜBİTAK Bilim Merkezi  Kurulması Destek Programı 4003 Çağrı Metni, http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=933&pid=461
 5. TÜBİTAK Bilim ve Toplum destekleme Programları, http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=464&pid=461
 6. Frascati Kılavuzu, TÜBİTAK, http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=471&pid=468
 7. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, Odtülüler Bülteni, Aralık 2006, http://www.odtumd.org.tr/bulten/158/Aralik2006.pdf
 8. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi ve,  ODTÜ Biliim ve Teknoloji Müzesi, http://itl.ceit.metu.edu.tr/tbm , http://itl.ceit.metu.edu.tr/tbm/Default.aspx?p=0
 9. İTÜ Bilim-Toplum Uygulama-Araştırma Merkezi  ve İTÜ Bilim Merkezi, http://www.bilimtoplum.itu.edu.tr,http://www.bilimmerkezi.itu.edu.tr
 10. Şişli Belediyesi Bilim Merkezi, http://www.bilimmerkezi.org.tr, http://www.bilimmerkezi.org.tr/sbbmgenel.html,
 11. Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, http://www.bilimmerkezi.org.tr/kurumsal.html
 12. Feza Gürsey Bilim Merkezi, http://www.fezagurseybilimmerkezi.com/default.asp
 13. Konya Bilim Merkezi; http://www.kbm.org.tr/
 14. The Regional Science Center Bhopal, http://rscbhopal.gov.in/default.html
 15. La Cité des Sciences et de l'Industrie,http://www.cite-sciences.fr/francais/indexFLASH.php
 16. Discovery Science Center, http://www.discoverycube.org
 17. Arizona Science Center, http://www.azscience.org
 18. National Council of Science Museums (NCSM), http://ncsm.gov.in/index.aspx
 19. European Network of Science Centers and Museums (ECSITE), http://www.ecsite.net/new/
 20. Association of Science-Technology Centers (ATSC), http://www.astc.org
 21. Fifth Science Centre World Congress, June 19, 2008, Toronto Declaration http://www.5scwc.org/TheTorontoDeclaration/tabid/133/Default.aspx