24 Eylül 2014 Çarşamba

YCHP'DEN ATILDIM...CHP'DEN DEĞİL

Kamuoyuna...

CHP VE DEMOKRASİ

Biraz önce öğrendiğime göre, düşünce ve ifade özgürlüğünden kaynaklanan haklarımı kullanarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim e-posta ve sosyal medyada yayınladığım  mesajlarımda kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla, İzmir İl Başkanlığınca partiden kesin ihraç talebiyle açılan soruşturmada, İl Disiplin Kurulu oy çokluğu partiden ihraç edilmeme ile karar vermiştir.


Genel Başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’ni, partinin varlık nedeni olan kuruluş ideolojisi ve altı ok ilkelerinden kopararak,  karşı devrim lokomotifine bağlanan bir vagon haline getirmesi nedeniyle yaptığım eleştirilerin  arkasında duruyor ve bundan onur duyuyorum.


Bu ve bundan böyle olabilecek benzer kararlar, parti içi demokrasinin Kılıçdaroğlu döneminde nasıl yok edildiği gösteren utanç verici sayfalar olarak CHP tarihindeki yerini alacaktır.


Bu karar karşısında daha önce açıkladığım gibi (http://kayhankantarli.blogspot.com.tr/2014/09/sorusturma-acan-chp-izmir-il.html), yüksek disiplin kurulunun ardından  karar kesinleştiğinde hukuksal yollara başvurarak hakkımı arayacağım şüphesizdir.


Kamuoyunun bilgilerine sunarım. Saygılarımla.

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı
CHP Üyesi/İzmir

17 Eylül 2014 Çarşamba

CHP TARİHİNE BİR NOT: Savunma yapmayı reddediyorum

GENEL BAŞKAN SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU  ELEŞTİRDİĞİM İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇAN İZMİR İL BAŞKANLIĞINA YANITIM

Bu gün savunma günü...Ancak daha önce açıkladığım gibi; 

"Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünden doğan demokratik haklarımı kullandım. Bu hakları kullanmış olmam nedeniyle sorgulanıp savunma yapmayı insanlık onurumun zedenlemesi olarak görüyor ve reddiyorum.

Bu nedenle de İl Başkanlığı’nın bu gün beklendiğim savunma çağrısına uymuyor ve söz konusu suçlamaya karşı savunma amacıyla değil partimin tarihine geçmesi  için  dün kargo ile gönderdiğim yanıtımı bilgilerinize sunuyorum.
Prof. Dr. Kayhan Kantarlı
CHP üyesi/İzmir
                        
    
                                                             ********

16.09.2014

CHP İzmir İl Başkanlığına;
İlgi: İl Başkanlığı'nın 11.09.2014 tarihli kargo gönderisiyle tarafıma tebliğ edilen 10.09.2014 tarih ve 2014/35 sayılı yazısı

Ben Genel Başkan Sayın  Kemal Kılıçdaroğlu’nun “parti içi demokrasiyi eksiksiz yaşama geçirecek ve partiyi en kısa zamanda iktidara taşıyacağım, bunda başarılı olamazsam da nöbeti başkalarına bırakacağım” türündeki vaadlerine inanarak kendisine destek olmak amacıyla Haziran 2010’da partiye üye olarak törenle rozet takılan 19 öğretim üyesinden biriyim.

Ancak çok kısa bir süre sonra  bu vaadlerin içi boş, hamasi  sözlerden ibaret olduğu ortaya çıkmaya başladığı gibi, parti’nin din istismarı yapılarak “laiklik ilkesi”nden koparılacağını gösteren politikalar izlenmeye başladı. İlk olarak “türbanı biz çözeriz” denilerek Anayasa mahkemesi kararlarına karşın üniversitenin ve parlamentonun başına türban bağlanmasına ve buna şiddetle karşı çıkarak yargı kararlarını savunan bir bilim insanının hapse mahkum edilmesine sessiz kalınmıştır.

Süreç içinde “tekke ve zaviyeler ile FG cemaatine  övgüler düzeninden,  milli görüşçülerin simge isimleri ve hatta PKK avukatlarına  kadar Cumhuriyet devrimleri karşıtı bir çok kişi partiye üye yapıldığı gibi bununla da kalınmamış ve üst yönetimde görevler verilerek parti varoluş nedenini oluşturan Laik, Demokratik Çağdaş Türkiye’yi savunma çizgisinden giderek uzaklaştırılmıştır. Bunun en son örneği Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve Atatürk devrimlerini temsil eden biri yerine tam tersine bu nitelikleri reddettiği bizzat kendi söz ve yazılarıyla tescillenmiş bir kişinin genel başkanın tercihi olarak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi ve laiklik karşıtı eylemleri nedeniyle kapatılan refah partisi çizgisinden gelip Atatürk’e kefere diyen birinin partiye alınıp MYK üyesi ve genel başkan yardımcısı yapılmasıdır.

Tüm bunların yanında  milletvekili ve belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ön seçim yöntemi tamamen rafa kaldırılmış ve bu politika ve uygulamalara karşı gelenlere disiplin sopası gösterilerek,  parti  tek adam anlayışıyla  yönetilen ve sınırsız din istismarı yapan sağcı bir parti haline getirilmiştir.
Bu gün gelinen noktada Laik Cumhuriyetin kurucu partisi CHP  artık, altı ok ve parti programında ifadesini bulan kuruluş ve varoluş ilkelerinden koparılmış ve önündeki tüm taşların bu şekilde temizlenmesiyle karşı devrim başarıya ulaşarak Cumhurbaşkanlığı’na kadar tırmanmıştır.
İktidar partisi tabanından oy getirecek diye sıkıca sahiplenilen din istismarcılığı geri tepmiş ve bırakın iktidar olmayı Anayasa referandumu ile  2011 genel ve 2014 yerel seçimleri olmak üzere ülke genelindeki üç büyük oylamanın tamamı kaybedilmiştir.

Sayın genel başkan bu başarısızlık karşısında, başlangıçta verdiği  “başaramazsam bırakırım” sözünü tutup istifa edecek yerde, partinin amaç ve ilkelerine aykırı politikalarıyla antidemokratik yönetim ve halktan kopuk salon tipi muhalefet anlayışını eleştrirenlere karşı acımasız olacağını ilan ederek, geliştireceğim dediği  parti içi demokrasiyi tamamen katletme yolunu seçmiştir.

Bu durum karşısında parti program ve ilkelerine içtenlikle bağlı gerçek Cumhuriyet Halk Partililer’in görevi, partiyi Atatürk İlkeleri’nden kaynaklanan ideolojisinden koparmaya çalışanlara  boyun eğmek değil  tam tersine buna cesaret edenlere, velevki genel başkan bile olsalar karşı çıkmak ve eleştirmektir. Partinin sade bir üyesi olarak sosyal medyada da paylaştığım  yazı ve mesajlarımla yaptığım tam da budur.

Genel Başkan  sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı suç işlediğim öne sürülerek partimden ihraç gerekçesi  yapılmak istenen son aylara ait "CHP/Kılıçdaroğlu" konulu günlük (blog) yazısı, Facebook ve  e-posta mesajlarımdan tespit edebildiklerim ekteki dosyada sunulmuştur (bu dosyaya şu bağlantıdan da ulaşılabilmektedir: 
"http://kayhankantarli.blogspot.com.tr/2014/09/chpden-ihrac-gerekcesi-yapilmak-istenen.html"

Okunduğunda görüleceği gibi  bu yazı ve mesajlarımın tamamı CHP yi, gerek laiklik ilkesinden verilen ucu açık  tavizler, gerekse AKP’nin Anayasa’ya aykırı gayri meşru açılım politikasına sağlanan destek sonucu  kuruluş ilkerinden uzaklaştırıp,  cemaat sempatizanı sağ bir parti durumuna düşüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bazen doğrudan, bazen atfen, bazen esprili ve bazen de sert bir şekilde ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında yapılmış eleştirilerden ibaret olup asla hakaret olarak değerlendirilemez.
Belirtmek isterim ki bir partinin genel başkanlığı gibi kamusal bir göreve talip olanlar ne denli kışkırtıcı, sarsıcı ve sert olursa olsun toplumun genelini ve  ülkenin geleceğini ilgilendiren her türlü eleştiriye açık ve tahammüllü olmak durumundadır. Anayasamıza göre herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollardan tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Diğer taraftan, ifade özgürlüğü en geniş anlamıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile de güvence altına alınmış olup sözleşmenin ilgili maddesine bağlı olarak “sadece lehte ol¬duğu kabul edilen veya zararsız görülen veya ilgilenmeye değmez bulunan düşünceler için değil, fakat aynı zamanda aleyhte olan, çarpıcı gelen ve rahatsız eden haber ve düşünceler” için de uygulanır. Bunlar, çoğul¬culuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir; bunlar olmadan  demokratik toplumdan söz edilemez.

Şahsımla ilgili olarak partiden kesin  ihraç  gerekçesi yapılmak istenen söz konusu yazılarımdaki sözlerimin, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda ve ifade özgürlüğü kapsamında yapılmış eleştiriler olduğu, ve bu eleştirileri yapmaktaki amacımın sayın Genel Başkan’a hakaret etmek değil tam tersine ülkeyi yeniden aydınlığa çıkarmasını beklediğimiz CHP’nin genel başkanı olarak kendisine doğru yolu göstermek olduğu ve dolayısıyla bir suç işlemediğim açıktır.


Kısacası ben Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünden doğan demokratik haklarımı kullandım. Bu hakları kullanmış olmam nedeniyle partiden kesin ihraç istemiyle soruşturma açılarak savunmamın istenmesi mesleki ve insanlık onurumu zedelemiştir.

Bu nedenle Sayın İl Başkanlığınızı  tarafıma yapılan onur kırıcı suçlamadan vazgeçmeye davet ediyor, ısrarlı olunması halinde hukuksal yollara başvurup hakkımı arayacağımı bilgilerinize sunuyorum. Saygılarımla.

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
CHP Üyesi (Bornova/İzmir)

15 Eylül 2014 Pazartesi

DEMOKRASİ....AMA YALNIZCA BANA !


                                     İHRAÇ TEHDİTİ ALTINDAKİ CHP GRUBUNA
                                                              Neredeler?

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLUNU PARTİ TABANININDAN ELEŞTİREN  SADE ÜYELERİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVKEDİLMESİNİ ELEŞTİREN  TEK BİR CHP MİLLETVEKİLİ OLMADI ŞU ANA KADAR...OLDUYSA LÜTFEN PAYLAŞIN

(CHP İzmir tasfiye harekatı: http://www.egeninsesi.com/165578-tasfiye_hareketi_resmen_basladi; http://www.odatv.com/n.php?n=chpde-kurultaydan-sonra-ilk-tasfiye--1109141200; http://www.gazetedokuzeylul.com/haber/10657/chpde-izmirde-balyoz-harekati.html)

GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NU "PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ RAFA KALDIRIP TEK ADAM YÖNETİMİ KURMAKLA" SUÇLAYAN ve İSTİFAYA DAVET EDEN  SAYIN MİLLETVEKİLLERİNE, VE AYNI GEREKÇELERLE GENEL BAŞKAN ADAYI OLAN SAYIN MİLLETVEKİLİNE  NE OLDU ?

NEDEN  SUSUYOR VE KAMU OYUNA HER ZAMAN YAPTIKLARI AÇIKLAMALARINI  BU DEFA DA YAPIP ÜYELERİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ELEŞTİRİ HAKKINI SAVUNMUYORLAR?

SADE ÜYELERDEN  BAŞLATILAN TASFİYE OPERASYONUYLA VERİLEN  MESAJII ALMIŞ OLMALILAR:  KONUŞURSANIZ SIRA SİZE DE GELİR! !

EĞER DURUM GERÇEKTEN BÖYLEYSE  BUNUN PARTİ İÇİ DEMOKRASİ DİYE BAĞIRANLAR YÖNÜNDEN  TEK BİR ANLAMI OLABİLİR ...

DEMOKRASİ....AMA YALNIZCA BANA !

12 Eylül 2014 Cuma

CHP 'DE ALDANMAK / ALDATILMAK


ŞU İŞE BAKIN;


PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SÖZÜ VEREN KILIÇDAROĞU'NA DESTEK OLMAK İÇİN TÖRENLE ÜYE YAPSINLAR(*),  PARTİYİ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTIRIP SAĞCILAŞTIRAN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRİNCE DE KAPI ÖNÜNE KOYMAYA KALKSINLAR (**)... 
 
(*) İzmir'de 19 öğretim üyesi CHP'ye katıldı

Haziran 2010 
http://www.radikal.com.tr/politika/izmirde_19_ogretim_uyesi_chpye_katildi-1004010

 

 (**) Genel Başkan Ekeştirilemezse (http://kayhankantarli.blogspot.com.tr/2014/09/genel-baskan-elestirilemezse.html);  CHP'den ihraç gerekçesi yapılmak istenen sosyal medya (facebook ve e-posta) mesajları (http://kayhankantarli.blogspot.com.tr/2014/09/chpden-ihrac-gerekcesi-yapilmak-istenen.html 

İzmir'de 19 öğretim üyesi CHP'ye katıldı
http://www.radikal.com.tr/politika/izmirde_19_ogretim_uyesi_chpye_katildi-1004010
 

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesiyle başlayan hareketlilik, hız kesmiyor. İzmir'de 10'u doktor 19 öğretim üyesi, CHP'ye üye oldu. Bilim insanları aktif politikaya katılım gerekçelerini, ‘İşsizliği ve yoksulluğu yok sayan, inanç özgürlüğünü sömürerek yaşam bulabilen yolsuzluk ve baskı düzenine son vermek’ olarak açıkladı.

İzmir'de biri Dokuz Eylül Üniversitesi'nden, 18'i ise Ege Üniversitesi'nden 19 öğretim üyesi CHP'ye katıldı. İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Alaattin Yüksel, CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun ile bilim insanları katıldı. Öğretim üyelerinin 10'unun doktor, diğerlerinin mühendislik ve fen fakültelerinde yer alması ve 16'sının Profesör olması dikkat çekti. Prof. Dr. Kayhan Kantarlı yaptığı konuşmada, aktif siyasete katılım gerekçelerini şöyle açıkladı:
“Bizler ülkenin karşı karşı bulunduğu iç ve dış tehlikelerin farkında olarak yaptığımız değerlendirmede CHP'nin, doğal ve ekonomik varlıklarımızı talan eden, işsizliği yoksuluğu yok sayan, inanç özgürlüğünü sömürerek yaşam bulabilen yolsuzluk ve baskı düzenine son verip, üke yönetiminde ve siyasette demokratik katılımcılığı, temiz toplumu, dokunulmazlık zırhından çıkarılmış bir hesap verilebilirliği, bağımsız yargıyı, üniversite öncesinde fırsat eşitliğine ve yönlendirmeye dayalı çağdaş eğitimi idari ve mali yönden tam özerk üniversiteyi, yaşam boyu öğrenmeyi, aşiret ve ağalık düzenine son verecek toprak ve tarım reformunu, Doğu ve Güneydoğu'da devlet öncülüğündeki sanayileşmeyi, ulusal çıkarları, bağımızlığı ve ülke bütünlüğünü gözeten barışçıl dış politikayı ve nihayet insan haklarına düşünce ve inanç özgürlüğüne dayalı sosyal hukuk devletini, kısacası sosyal demokrasinin bilim ve akla dayalı tüm ilkelerini halkla bütünleşerek, iktidara taşıma kararlılığına destek vermek için CHP üyesi olmaya karar verdik.”
CHP PM Üyesi Yüksel, partinin ilçe örgütlerinde 300'lü, 500'lü katılımlara alıştıklarını, cuma günü Balçova'da bin kişinin partiye geleceğini belirterek, “Burada çok nitelikli bir katılım sağlandı. Öğretim görevlilerine minnettarız, onlarla birlikte proje üretecek olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

CHP'YE KATILAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Emin Taşkıran, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, Prof. Dr. Sol Çelebi, Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, Prof. Dr. Arif Ruhi Özyürek, Prof. Dr. Necla Nişli, Prof. Dr. Ramazan İnci, Prof. Dr. Şakire Pöğün, Yüksek Mimar Ersin Pöğün, Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, Prof. Dr. Cafer İbanoğu, Prof. Dr. Nafiz Delen, Prof. Dr. Recep Yanık, Prof. Dr. İsmet Özel, Prof. Dr. Fatma Kutay, Yüksek Ziraat Mühendisi Alev Kutay, Doç. Dr. Dilek Taşkıran, Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın. (dha)

11 Eylül 2014 Perşembe

CHP'DEN İHRAÇ GEREKÇESİ YAPILMAK İSTENEN YAZI ve MESAJLARIM


CHP'DEN İHRAÇ GEREKÇESİ YAPILMAK İSTENEN  SON ZAMANLARDAKİ
CHP/KILIÇDAROĞLU KONULU  YAZI, MESAJ VE e-POSTALAR


1) BLOG YAZILARIM (bir adet)
 
 20 Haziran 2014 Cuma

PROF. EKMELEDDİN İHSANOĞLU DARÜLFÜNUN, HALK FIRKASI VE CUMHURİYET DEVRİMLERİ

 http://kayhankantarli.blogspot.com.tr/2014/06/prof-ekmeleddin-ihsanoglu-darulfunun.html

Cumhuriyet Halk Partisi  Genel  Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterdiğiniz    Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun “Atatürk devrimleriyle bir derdi olmadığını” sabah akşam söyleyip duruyorsunuz… Size mi inanalım yoksa  sayın Profesöre mi.
Prof. Dr.  Ekmeleddin İhsanoğlu Medreseler,  Darülfünun, Cumhuriyet Devrimleri ve 1933 Üniversite reformu konusunda Haber Türk Televizyonu’nda  katıldığı programda Cumhuriyet devrimleri ve partimizle ilgili olarak bakın ne diyor? (konuşmanın aslını şu video dan dinleyebilirsiniz:  http://www.youtube.com/watch?v=T_aqxh8EvY8)
"Darülfünun istiklal savaşına destek verdi, tüm öğrencileri savaşa katıldı… Bu destek sonra da devam edilyor…(hatta) İstiklal savaşı sonrası Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa'ya fahri müderrislik veriliyor (yani, o güne kadar bir sorun yok). Fakat daha sonra bu radikal reformlar, yani daha çok Halk Fırkası'nın hazırladığı dil ve tarih nazariyeleri üniversite akademik  camiasını fazla tatmin etmiyor… (muhalif) akademisyenler kıyıma uğruyor, harcanıyor, kovuluyor, ....sakallı ve  medresese çıkışlı olanlar atılıyor….Bu kıyım, ideolojiktir yani muhalifler atılıyor...
Gördüğünüz gibi programda yapımcının çanak sorularıyla yönlendirilen Prof. İhsanoğlu Atatürk devrimlerini; Devrimleri Yapan Cumhuriyet Fırkasını (CHP) ve Çağdaş üniversitenin ilk adımı olan Üniversite Reformu’nu itibarsızlaştırmaya çalışıyor.
Daha sonra konuşma, 1933 Üniversite reformu anlayışının 28 Şubat sürecinde  kendisini de vurduğu noktasına taşınarak kişiselleştirilse de, yukarıda belirtilen  sözleri Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhuriyet devrimlerine bakış açısını net bir şekilde özetliyor.
Ne diyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisinin devrimcilik olan tarihsel öz görevini ne denli aşağıladığını kendi sesinden dinlediğiniz  Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu  Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermekte hala ısrar ediyormusunuz?
Prof. İhsanoğlu’nun üzerinde uzlaşılmış bir çatı adayı olduğunu söylemeye kalkmayın sakın. Çünkü CHP  kendisini ve dolayısıyla Cumhuriyet devrimini inkar eden hiç bir çatının altına sokulamaz.   
Bu gerçekler “kibar bir entelektüel”  örtüsüyle örtülemez. Böyle bir örtüde ısrarcı olmak sayın profesörün  Cumhuriyet Devrimleri’ne bakışı bağlamında millete yalan söylemektir.Üç gündür siz bu yalanı gözümüzün içine baka baka söylemekte bir sakınca görmediniz.  
Ama artık yeter! Bu gerçekler karşısında yapacağınız en hayırlı iş CHP Genel Başkanlığı, Milletvekilliği ve parti üyeliğinden istifa ederek CHP’ni gerçek sahibi olan halka bırakmaktır. O halk ki Cumhuriyetimizin değerlerini korumakta kararlı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya muktedirdir.
Saygılarımla
Prof. Dr. Kayhan Kantarlı
CHP Üyesi /İzmir

2) FACEBOOK PAYLAŞIMLARI (37 adet)
Kayhan Kantarlı, Yeniden CHP Yeniden Ulusal Kurtuluş'un fotoğrafını paylaştı.
BU NE YA...
ALEME VERİR TALKINI KENDİ YUTAR SALKIMI
"CHP'yi rakı sofrasındaki elitistlerden temizleyeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu temizliğe kendisinden başlar mı? @kilicdaroglukTC Recep Beder ile birlikte.

 
************
Kayhan Kantarlı
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN...

CHP EĞİTİM RAPORUNDA NELER VAR BİLİYORMUYUZ?

http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/egitimraporu.pdf
************
Kayhan Kantarlı
Güler: Bu PM sakatlanmış durumda

********
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
8 Eylül, Izmir yakınlarında
BU NE ISRAR? BİR YERLERE SÖZ MÜ VERDİ?

LAİKLİK KARŞITI, ŞERİATÇI PARTİ MENSUBU PROFESÖRÜ TABANIN İTİRAZLARINA KARŞIN DAVET ETTİ, SEÇİLMESİ İÇİN HİLE YAPTI VE SEÇTİRDİ

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/116417/Emel_Yildirim__Bekaroglu_ndan_cok_oy_aldi_secilemedi.html

*************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
8 Eylül, Izmir yakınlarında
CHP KURULTAYI'NDA YENİDEN SAYIM ŞAİBESİ

...Sabaha karşı kulaktan kulağa gelen fısıltılara göre Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin ve Bülent Kuşoğlu PM’ye girememişti. Ancak Bülent Kuşoğlu’nun salona gelmesi ve sandık sonuçlarının bir odada yeniden sayımı üzerine sadece Erdoğan Toprak’ın ve diğer MYK üyesi Emel Yıldırım’ın PM’ye giremediği açıklandı. Son iki kurultayda da böyle oluyor. İlk sonuçlara göre genel başkanın listesinden MYK üyelerinin bir ikisinin düştüğü açıklanıyor. Sonra oylar yeniden sayılıyor ve diğer üyelerin oyları değişmezken MYK üyelerinin oylarında “anlamlı bir yükselme oluyor.” Enteresan!....

Yazının tamamı: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/116037/CHP_de_orgutle_inatlasma_tutmadi.html

*************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
8 Eylül, Izmir yakınlarında
H. Kubilay @sondarbeci 51 dk.

Kılıçdaroğlu.. CHP’de Kadınların daha çok temsil edilmeleri için konulan 'Cinsiyet Kotası'nı Bekaroğlu için kullandı! pic.twitter.com/z0eKdMsEjb

***************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
7 Eylül, Izmir yakınlarında
KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİDEN ASIL ATMASI GEREKENLER....İŞÇİ VE EMEK DÜŞMANLARI
http://odatv.com/n.php?n=akp-isciyi-oldurur-chp-dovdurur--0709141200

*********
Kayhan Kantarlı
RENZİ MODELİ PARTİ İÇİ DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR...UYGULANSAYDI KILIÇDAROĞLU GİBİ, 3 SEÇİM KAYBETMİŞ BİR GENEL BAŞKAN BİTERDİ...

TABANIN DÜŞÜNCELERİNİ SESLENDİREN M.İNCE'NİN ALDIĞI 415 OY ve MİLLETVEKİLLERİNİN OY KULLANDIĞI SANDIKTA EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KILIÇDAROĞLU ÇIKMASI BUNUN İŞARETİDİR

NİLGÜN CERRAHOĞLU'NUN YAZISI: CHP’ye Renzi Modeli Uyar mı?

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/115487/CHP_ye_Renzi_Modeli_Uyar_mi_.html

*************
Kayhan Kantarlı
TRAJİKOMİK...
ALKOLÜ YASAKLAYANLARI "ALLAH'A HAVALE EDİYORUM" diyen VELİ AĞBABA "RAKICILAR GİDECEK!" diyen KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİNDEN (*) PM'NE GİRDİ!(*) ...Buna göre, Kılıçdaroğlu'nun olduğu belirtilen Birlik ve Kardeşlik Listesi'ndeki PM adayları şunlar: "Saliha Sera Kadıgil, Sena Kaleli, Ercan Karakaş, Haluk Koç, Ümran Köksüz, Bülent Kuşoğlu, Nihad Matkap, Ekrem Kerem Oktay, Gülseren Onanç, Kadir Gökmen Öğüt, İrfan Önal, Yasemin Öney Cankurtaran, Durdu Özbolat, Murat Özçelik, Tuncay Özkan, İhsan Özkes, Engin Özkoç, Faik Öztrak, Serpil Öztürk, Şafak Pavey, Şenal Sarıhan, Mehmet Ali Susam, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Zekeriya Temizel, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Halit Toraman, Elif Uzunşimşek, Hüseyin Yaşar, İdris Yıldız, Candan Yüceer, Alaattin Yüksel, Gürkut Acar, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Ezgi Akar, Yakup Akkaya, Zeynep Altıok, Enis Berberoğlu, Tekin Bingöl, Rana Bozkurt, Volkan Canalioğlu, Cemal Canpolat, İlhan Cihaner, Aytun Çıray, Gül Çiftçi, Zeki Eker, Ahmet Ertuğrul, Levent Gök, Didem Gültekin, Fevzi Gümüş."

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/115769/iste_CHP_PM_ye_giren_isimler.html

***********
Kayhan Kantarlı
MUHARREM iNCE CUMHURİYET YAZARLARI Orhan Bursalı, Miyase İlknur ve Utku Çakırözer’in sorularını yanıtladı

İnce’nin Cumhuriyet’e açıklamaları şöyle: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/115843/ince__Raki_masasi__iki_ayyas__diyen_Erdogan_a_zemin_hazirliyor.html

*************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
7 Eylül, Izmir yakınlarında
KILIÇDAROĞLU "RAKI MASASINDAKİ CHP'LİLER" DİYEREK RTE'YE KOZ VERMİŞTİR

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/115409/ince_den__raki_masasi__aciklamasi.html

*******************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
7 Eylül, Izmir yakınlarında · Düzenlendi
DERSİMLİ KEMAL SAADET PARTİLİ BEKAROĞLU^NU SEÇİLME ŞANSINI YÜKSELTMEK İÇİN “Bilim yönetim ve Kültür Platformu” PLATFORMU ADAY LİSTESİNE KOYDU
 

**********
Kayhan Kantarlı
DELEGEYE SALINAN KORKU


200 CİVARINDA DELEGE (*) KILIÇDAROĞLUNA İMZA VERDİĞİ HALDE KAPALI OYLAMADA MUHARREM İNCE'Yİ TERCİH ETTİ

BUNU SONUCU OLARAK DA KILIÇDAROĞLU'NUN OYU İMZA VERENLERİN ALTINA DÜŞEREK 740 DA KALIRKEN, İNCENİN OYU İMZA VERENLERİN 2 KATINI AŞARAK 415'e ULAŞTI

BU SONUÇ MUHARREM İNCE'YE DESTEK VEREN YAKLAŞIK 200 DELEGENİN KİMLİKLERİNİ GİZLEME GEREKSİNİMİ DUYARAK İNCE'YE İMZA VERMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR.

MUHARREM İNCE'YE OY VEREN 200 CİVARINDA DELEGENİN ADAY GÖSTERME İMZALARINI İNCE YERİNE KILIÇDAROĞLUNA VERMİŞ OLMASI, ANCAK İL VE İLÇE YÖNETİMLERİ TARAFINDAN DELEGELER ÜZERİNDE UYGULANAN BASKI İLE AÇIKLANABİLİR.

AÇIKÇASI DELEGELER MUHARREM İNCE'YE OY VERDİKLERİ TAKDİRDE SAHİP OLDUKLARI (İş ya da koltuk gibi) BAZI AYRICALIKLARI KAYBEDEBİLECEKLERİ ve SİYASİ GELECEKLERİNİN TEHLİKEYE GİRECEĞİ YÖNÜNDE UYARILMIŞ OLMALIDIR...

BU İSE CHP DEKİ PARTİ İÇİ DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİ AÇISINDAN DELEGE AĞALIĞINI İŞARET EDEN SON DERECE VAHİM BİR DURUMDUR.

(*) Muharrem İnce 177 imza ile aday gösterildiği halde kapalı oylama sonucunda 238 delegenin daha kjatılmasıyla 415 oya ulaştı. Kılıçdaroğlu ise 944 delege tarafından aday gösterildiği halde seçimde 204 oy kaybederek 740 delegenin oyunu alabildi.

************
Kayhan Kantarlı
SEÇİMİ KAZANAN KILIÇDAROĞLU MUHARREM İNCE'Yİ RAKI İÇMEYE DAVET ETTİ 


**************
Kayhan Kantarlı
KILIÇDAROĞLU:  CHP'Yİ RAKI SOFRASINDA TÜRKİYE'Yİ KURTARANLARDAN TEMİZLEYECEĞİM


************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
5 Eylül, Izmir yakınlarında · Düzenlendi
Kılıçdaroğlu sandıktan çıktı ama sabahtan akşama 204 oy kaybetti !

http://www.birgun.net/news/view/chpde-dokuz-yil-sonra-liderlik-yarisi/4947

****************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
5 Eylül, Izmir yakınlarında · Düzenlendi
Karşı Gazete @karsigazete 4 sa.

'Bana sağcı diyenin alnını karışlarım'

 
***********
Kayhan Kantarlı
5 Eylül, Izmir yakınlarında
Zaytung Online @zaytungtweet 2 sa.

Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatında ilk defa bir seçim kazanarak büyük bir başarıya imza attı..
*****************
Kayhan Kantarlı
5 Eylül, Izmir yakınlarında
KOMEDİ;

KILIÇDAROĞLU
DENİZ GEZMİŞ'İN MEZARINA GİDEN HERKES SOLCUDUR!
BEN DE GİTTİM !
************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
5 Eylül, Izmir yakınlarında
KILIÇDAROĞLU İCATLARI

"HALK MERKEZLİ SOL !!!"


SAÇMA BİR SÖYLEM..

MERKEZİNDE İŞÇİ, MEMUR, KÖYLÜ , EMEKLİ, KISACASI HALKIN YER ALMADIĞI SOL OLUR MU ?

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/114965/_Halk_merkezli_sol_.html
**************
Kayhan Kantarlı
DEDİK YA, BU KILIÇDAROĞLU'NUN TEK BİLDİĞİ ŞEY ERDOĞAN TAKLİTÇİLİĞİ... 


*****************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
5 Eylül, Izmir yakınlarında
BELİRLEYİCİ HEP AYNI DAYATMACI EKİP... PARTİ AĞASI GEÇİNENLER ... İZMİR BUNLARI BİR TÜRLÜ SIRTINDAN ATAMIYOR... YAZIK !

***************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
4 Eylül, Izmir yakınlarında
DİKTATÖRÜN LİSTESİ !


Diktatör Kemal'in PM listesi!

Ege'nin Sesi- CHP'de 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan olağanüstü kurultayın yankıları sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesinin basına sızmasından sonra sert tepkiler gelmeye başladı.Kılıçdaroğlu'nun demokrasiden uzak bir şekilde oluşturduğu bu listeyi eleştiren Ege'nin Sesi Yazarı Mutlu Tuncer, Kılıçdaroğlu'nu Diktatör olarak tanımladı. İşte o yazı;

*********
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
4 Eylül, Izmir yakınlarında
DİKTATÖR GELİYOR !

Kılıçdaroğlu: Yumruk Masaya İnecek, Yollar Ayrılacak

Kurultayda genel başkanlık için Muharrem İnce ile yarışacak Kılıçdaroğlu "Yumruk masaya inecek. Toplum tabanı da bunu istiyor. Mikrofonu bulan çıkıp konuşmasın" dedi.


******************
Kayhan Kantarlı
Mustafa Kemal Atatürk'e "Kefere Kemal" diye hakaret eden CHP ve Atatürk düşmanı Mehmet Bekaroğlu özel davetle CHP'ye getirilmiştir+++

**************
Kayhan Kantarlı
DİRENECEKSENİZ ADAM GİBİ DİRENİN!


****************
Kayhan Kantarlı
19 Ağustos, Izmir yakınlarında
AÇIK MEKTUP

GATA ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Em. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Süleyman Çelik'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na


Sayın Kılıçdaroğlu,

Sayın İhsanoğlu’nun adaylığına tek başınıza karar verip açıkladıktan sonra, “risk aldım” dediniz. “Risk aldım” sözünün anlamı, “adayım başarısız olursa genel başkanlıktan istifa edeceğim” demektir. “Olağanüstü kongre toplar, güvenoy... Devamını Gör
***********
Kayhan Kantarlı bir fotoğraf paylaştı.

DERHAL..HEMEN ŞİMDİ.. İSTİFA


GELİYORUM DEMİŞTİ YENİLGİ...

İŞTE GELDİ... "YOK ANKET ŞİRKETLERİ, YOK EKMELEDDİN'İ REDDEDİP SANDIĞA GİRMEYENLER" DİYE KİMSE SORUMLU ARAMAYA KALKMASIN..

GERÇEĞİ GÖRELİM LÜTFEN... GÖRMEMEK/GÖRMEK İSTEMEMEK, GELECEK SEÇİMDEKİ YENİLGİYE DE ŞİMDİDEN EVET DEMEKTİR.

SORUMLU, TOPLUMDA "YENİDEN AYDINLANMA" HEYECANI YARATMAYAN, HALKA BİR ŞEY VADETMEYEN LAF KALABALIĞINDAN İBARET PROJESİZ, SAĞA YANAŞIK ERDOĞAN KARŞITLIĞI POLİTİKASINDA ISRAR EDİP, LAİK CUMHURİYETİ KURANLARIN TORUNLARINA AKP DEN DE OY ALACAK RÜYASIYLA OSMANLICI BİR ADAYI DAYATAN, FAKAT SEÇİM SONUÇLARININ GÖSTERDİĞİ GİBİ YANILDIĞI BİR KEZ ADAHA ANLAŞILAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR.

BU YENİLGİDEN ÇIKACAK EN ÖNEMLİ SONUÇ İSE, KARŞI DEVRİMİ DURDURUP YENİDEN AYDINLANMAYI BAŞARMANIN YOLUNUN, KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNDEN KURTULMAK OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI OLMUŞTUR.

*******************
Kayhan Kantarlı, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.
ADAMCAĞIZI ECEVİT HAYRANI GÖSTERMEK İÇİN NE HALE SOKMUŞLAR...


HALA GÜLÜYORUM...

***************
Kayhan Kantarlı

GELİYORUM DİYEN YENİLGİ...


SORUMLUSU KİM OLACAK?

YANITI, KONDA'NIN ANKET SONUÇLARINDAN OKUMAK OLANAKLI...

SORUMLU, TOPLUMDA "YENİDEN AYDINLANMA" HEYECANI YARATMAYAN, HALKA BİR ŞEY VADETMEYEN LAF KALABALIĞINDAN İBARET PROJESİZ, SAĞA YANAŞIK ERDOĞAN KARŞITLIĞI POLİTİKASINDA ISRAR EDİP, LAİK CUMHURİYETİ KURANLARIN TORUNLARINA AKP DEN DE OY ALACAK RÜYASIYLA OSMANLICI BİR ADAYI DAYATAN, FAKAT ANKET SONUÇLARININ GÖSTERDİĞİ GİBİ YANILDIĞI BİR KEZ ADAHA ANLAŞILAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR.

BU YENİLGİDEN ÇIKACAK EN ÖNEMLİ SONUÇ İSE, KARŞI DEVRİMİ DURDURUP YENİDEN AYDINLANMAYI BAŞARMANIN YOLUNUN, KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNDEN KURTULMAK OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI OLACAKTIR.

KONDA'nın 7 Ağustos tarihli CB Seçim Anketi Sonuçları ve KONDA yorumu için tıklayınız.
http://www.konda.com.tr/140807SecimSonMektup_Kamuoyuna.pdf

****************
Kayhan Kantarlı

FETTULLAH GÜLEN'DEN BEDDUA ARASI EKMELEDDİN REKLAMI !.
http://www.youtube.com/watch?v=qyqyvSDNMBo


EKMELEDDİN BEY FG'NİN ADAYIDIR DEDİK İNANMADINIZ !

- Her hâlimizde, her tavrımızda, her davranışımızda, iman-ı ekmel, ihsân-ı ekmel, ihlas-ı ekmel, rıza-yı ekmel, yakin-i ekmel demeli, hayatımızı bu atkılar arasında bir dantela gibi düzgün işlemeye bakmalıyız. Bunda çok defa tam başarılı olamayabiliriz. Bazen falsolar cereyan edebilir. Fakat o hâl bizi o doğru duygu ve doğru düşünceyi vird-i zebân etmeden alıkoymamalı. Düşsek, sürçsek bile yine kalktığımız zaman “el ihsan ve’l ihlas” demeliyiz.

GÜN GELECEK KILIÇDAROĞLU BU REZİL İTTİFAKIN HESABINI VERECEK

********************
Kayhan Kantarlı
REZALET !
 

Oğuz Haksever NTV'de Ekmeleddin Bey'e soruyor


- Cumhurbaşkanı seçilirseniz Tayyip Bey ile uyumlu çalışabilecek misiniz?

- Gayet Tabii. Ben Başbakanın yaptıklarını beğeniyorum. Ve O'nun başbakan olarak yaptıklarına devam etmesini istiyorum.

KILIÇDAROĞL'NUN ADAYI RTE'DİR DEMİŞTİK

TABİİ Kİ BUNU DOĞRUDAN SÖYLEYEMEZDİ...

ADAY GÖSTERDİĞİ EKMELEDDİN BEY'E SÖYLETİYOR
********************
Kayhan Kantarlı

İHANETİN RESMİDİR....BÜYÜK DEVRİMCİ ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CHP'NİN İZMİR'DEKİ KURMAYLARI EL PENÇE DİVAN DURMUŞLAR ..EKMELEDDİN HOCA'DAN EN BÜYÜK DEVRİMCİNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYORLAR!

YAZIKLAR OLSUN....İZMİR SİZİ LANETLİYOR !

****************
Kayhan Kantarlı
SÖYLEMİŞTİM ....KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI RTE 'DİR DİYE....

ÇÜNKÜ KILIÇDAROĞLU BİR ABD PROJESİYDİ VE ÖZ GÖREVİ DE LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET'İ KARŞI DEVRİMCİLERE TESLİM ETMEKTİ !

***********
Kayhan Kantarlı
EY KILIÇDAROĞLU ! LİSTE MİSTE GÖSTERİP YİNE MEYDANLARDAN KAÇIYORSUN !


BAŞSAĞLIĞINI HERKES DİLER...ÇIK DA BİRAZ FARKLI BİR ŞEY YAP !

MESELA "HÜKÜMET İSTİFA !" DİYE HALKIN ARKASINA SEN DE KATILSANA!

http://www.gazetedokuzeylul.com/haber/9321/kilicdaroglundan-bassagligi.html

**********************
Kayhan Kantarlı bir bağlantı paylaştı.
12 Nisan, Izmir yakınlarında
‘CHP BİZİMDİR’,

‘Tüm partili dostları başlattığımız ‘CHP bizimdir’ hareketine katılmaya çağırıyoruz. Birlikte soralım, birlikte sorgulayalım, birlikte uyaralım, birlikte önerelim, birlikte fikir alıp, fikir verelim, birlikte sonuç alalım. CHP’ni sahip olduğu değerlerle iktidara taşıyalım. Çünkü ‘CHP bizimdir’, ‘bizim gibi düşünenlerindir’. Haydi dostlar, ‘Bugün mücadele günüdür; gelin bir araya gelelim, sahip çıkalım, sonuç alalım’

Haberin tamamı için:

http://www.egemeclisi.com/haber/33931/chp-bizimdir-bizim-gibi-dusunenlerindir.html

**************
Kayhan Kantarlı
SONER YALÇIN ALTINA İMZAMI ATTIĞIM BU GÜNKÜ (BENCE) TARİHSEL- YAZISINDA ÖNCE CHP SABOTAJCILARINA, ARDINDAN DA YURTSEVER CHP'LİLERE SESLENİYOR !


BU YAZIYI "BEN CHP'LİYİM" DİYEN HERKES OKUMALI VE OKUNMASINI SAĞLAYARAK VAKİT KAYBETMEDEN GEREĞİNİ YAPMAK İÇİN BİRLEŞMENİN YOLLARINI ARAMALIDIR.

SİZE SÖYLÜYORUM!..
http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/size-soyluyorum-481105/

****************
Kayhan Kantarlı
İZMİR'İN HASAR RAPORU : 8 İLÇE KAYBEDİLDİ


SORUMLULARI BELLİ...BŞB BAŞKANI KOCAOĞLU VE İÇİNDE İL YÖNETİMİ İLE BİLDİĞİNİZ 3 MİLLETVEKİLİNİN DE YER ALDIĞI DAYATMACI YCHP EKİBİ VE TABİİ Kİ BU EKİBİN ÇEKTİĞİ REST KARŞISINDA PAS DİYEN YCHP GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU...

CHP TABANI HESAP SORMALI !

(...) 2009’da 30 ilçeden sadece Bayındır AKP’ye geçmişti. Bu seçimde ise Bayındır CHP’li oldu. Ama tam 8 ilçede CHP kaybetti. Menderes, Ödemiş, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk ve Kınık’ta AKP kazandı. Aliağa gibi dev bir sanayi ilçesinde MHP birinci geldi. Kiraz’da da MHP adayı seçildi....

http://www.odatv.com/n.php?n=izmirde-hasar-raporu-3103141200
*********

3) e-POSTALAR (5 adet) 

1) ARTIK YETER
---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: Kayhan kantarlı <kayhankantarli@gmail.com>
Tarih: 26 Ağustos 2014 09:15
Konu: ARTIK YETER !
Kime: "Kemal Kılıçdaroğlu Gen.Başk." <kemal.kilicdaroglu@chp.org.tr>, "kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr" <kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr>, Kemal Kılıçdaroğlu <kemal.kilicdaroglu@gmail.com>,
Cc: Millet vekilleri, İl Yönetimi ve basın
ARTIK YETER!
SAYIN KILIÇDAROĞLU, ATATÜRK'DEN "KEFERE" DİYE SÖZ EDEN BİR ŞERİATÇIYI PARTİYE TAŞIYP YÖNETİME ALMAK İSTİYORMUŞSUNUZ (*)

BU CESARETİ NEREDEN ALIYORSUNUZ?

MİLLETVEKİLLERİ VE KURULTAY DELEGELERİ YAPMAYACAKSA

CHP ÜYELERİ VE SEÇMENLERİ SİZDEN ERGEÇ HESAP SORACAKTIR !

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
CHP Üyesi/İzmir

(*) Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Müslüman bile sayılmayan káfir(!) Kemal...” diyen Bekaroğlu’nu CHP’nin Kurultaydan sonra en yüksek karar mercii olan Parti Meclisi’ne taşımak istiyor.
http://odatv.com/n.php?n=chp-yonetiminin-partiye-tasimak-istedigi-bekaroglu-ataturk-icin-ne-demisti-2608141200

2) İŞTE KILIÇDAROĞLU DİKTATÖRLÜĞÜ

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: Kayhan kantarlı <kayhankantarli@gmail.com>
Tarih: 18 Ağustos 2014 17:23
Konu: İŞTE KILIÇDAROĞLU DİKTATÖRLÜĞÜ
Kime: "Kemal Kılıçdaroğlu Gen.Başk." <kemal.kilicdaroglu@chp.org.tr>, "kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr" <kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr>, Kemal Kılıçdaroğlu <kemal.kilicdaroglu@gmail.com>
Cc: Millet vekilleri, İl Yönetimi ve basın
İŞTE KILIÇDAROĞLU DİKTATÖRLÜĞÜ

* GÖREVE GELİRKEN VERDİĞİNİZ "Başarılı olamazsam giderim !" SÖZÜNÜN GEREĞİ OLARAK İSTİFA EDİP PARTİYİ YENİDEN CHP YAPACAK KADROLARA YOL AÇMAK YERİNE,
BİNDİRİLMİŞ KITALARINIZ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ DELEGE ÇOĞUNLUĞU VE TEŞKİLAT KAROLARINA GÜVENEREK "HODRİ MEYDAN" DERCESİNE KURULTAY KARARI ALIN

* ADAY OLACAKLARA YETERLİ ÇALIŞMA -TARTIŞMA ZAMANI TANIMAYARAK KRULTAYI 15 GÜN İÇİNDE TOPLANTIYA ÇAĞIRIN

*TOPLANTI GÜNÜ DELEGELERİ ZOR SIĞACAĞI KÜÇÜK BİR SALONA SIKIŞTIRIN...

*MİLLETVEKİLLERİNİN KONUŞMASINI YASAKLAYIN...
(bakınız) http://www.odatv.com/n.php?n=chpden-milletvekillerine-konusma-yasagi-1808141200
BU MU SİZİN DEMOKRASİNİZ?
RTE'NIN BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETMEDEN DEVLET OLANAKLARINI KULLANARAK CB SEÇİLMESİNDEKİ DEMOKRASİ ANLAYIŞINDAN HİÇ BİR FARKI OLMAYAN BU TUTUMUNUZUN TEK BİR ANLAMI VARDIR:
YAPMA KARARI ALDIĞINIZ DEMOKRATİK BİR SEÇİM DEĞİL BASKIN KURULTAYDIR !

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
CHP Üyesi/İzmir
e-mail: kayhankantarli@gmail.com
Tel: (0532)-6301473

3) CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK MEKTUP


--------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: Kayhan kantarlı <kayhankantarli@gmail.com>
Tarih: 23 Mayıs 2014 13:06
Konu: CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK MEKTUP
Kime: "Kemal Kılıçdaroğlu Gen.Başk." <kemal.kilicdaroglu@chp.org.tr>, "kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr" <kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr>, Kemal Kılıçdaroğlu <kemal.kilicdaroglu@gmail.com>
Cc: Millet vekilleri, İl Yönetimi ve basın

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TARİH KARŞI DEVRİME PAYANDA OLANLARI AFFETMEYECEKTİR !
SAYIN KILIÇDAROĞLU,
90 GÜN SONRA REJİM DEĞİŞİYOR VE CHP’NİN BUNA KARŞI BİR HAREKÂT PLANI YOK. CUMHURBAŞKANLIĞINI GARANTİYE ALDIĞINDAN EMİN GÖRÜNEN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İSE TOBB GENEL KURULUNDA ADAY BELİRLEMEK İÇİN SON ANDA SANDIKLAR KURUP KAPI KAPI DOLAŞMAYA BAŞLAYAN ŞAHSINIZ İLE
"Hodri Meydan! Cumhurbaşkanlığına adaylığını koysana"
DİYEREK 70 MİLYON'UN ÖNÜNDE DALGASINI GEÇİYOR. VE SONRA DA SİZİ DİNLEMEDEN ÇEKİP DİYOR !
SİZİN YAPABİLDİĞİNİZ İSE, KOSKOCA CHP GENEL BAŞKANI VE ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ OLARAK, BAŞBAKAN'IN ARKASINDAN BAKAKALIP "NEDEN BENİ DİNLEMİYOR?” DİYEREK HERKESİ KAHKALARA BOĞMAK.
EĞER SİZİ DİNLEMEDEN SALONU TERKEDEN BAŞBAKAN’IN ARKASINDAN KÜRSÜYE ÇIKIP "DEVLET PROTOKOLUNU NEDEN DEĞİŞTİRDİNİZ?” DİYEREK TOBB'YE FIRÇA ATACAĞINIZA, SİZ DE KALKIP KONUŞMA YAPMADAN GİTSEYDİNİZ CHP'NİN ONURUNU KURTARABİLİRDİNİZ.
AMA NERDE...GÖREV LAİK DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURRİYETİ'NİN KURUCU PARTİSİ CHP'Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK OLUNCA NE SÖYLESEN BOŞ !
SİZ CHP'Yİ ELE GÜNE REZİL ETMEK İÇİN GENEL BAŞKAN YAPILMIŞ OLABİLİRSİNİZ. AMA YETER ARTIK ! BIRAKIN ARTIK BU AKP FİGURANLIĞINI DA İŞİMİZE BAKALIM.
Sözün özü;
HUKUK VE ADALETİ YOK EDEN DAYATMALAR VE TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK YOLSUZLUK VE EMEKÇİ KATLİAMI KARŞINDA DEMOKRATİK ARENADA HALKLA BÜTÜNLEŞEREK ÜLKEYİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRMEK YERİNE, GÜCÜNÜZÜN YETMEDİĞİ PARLEMANTODA KALMA VE CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİNE NORMAL BİR SÜREÇMİŞ GİBİ BAKMA ISRARINIZ NEDENİYLE SİZİ KINIYORUM.
UNUTMAYIN, TARİH KARŞI DEVRİME PAYANDA OLANLARI AFFETMEYECEKTİR !
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi/İzmir

4) NE KADAR ÖVÜNSENİZ AZDIR !

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: Kayhan kantarlı <kayhankantarli@gmail.com>
Tarih: 23 Nisan 2014 18:42
Konu: Ne kadar övünseniz azdır!
Kime: "Kemal Kılıçdaroğlu Gen.Başk." <kemal.kilicdaroglu@chp.org.tr>, "kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr" <kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr>, Kemal Kılıçdaroğlu <kemal.kilicdaroglu@gmail.com>
Cc: Millet vekilleri, İl Yönetimi ve basın
Sayın Kılıçdaroğlu bu manzara sizin, yani dönüştürdüğünüz CHP'nin eseri...Biliyorsunuz değil mi?

albümün tamamını izleyin lütfen:
http://www.aa.com.tr/tr/mod/fotograf-galerisi/12815/gozumun-nuru-namaz

ANCAK BİLİN Kİ BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKIP LAİK CUMHURİYETİ KURAN ŞEHİT TORUNLARININ BU GİDİŞE SON VERECEĞİ GÜNLER YAKINDIR !

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
CHP Üyesi/İzmir
5) "Milletvekillerimizi yedirtmeyiz !

---------- Yönlendirilmiş ileti ----------
Kimden: Kayhan kantarlı <kayhankantarli@gmail.com>
Tarih: 28 Mart 2014 14:58
Konu: "Milletvekillerimizi yedirtmeyiz !
Kime: "Kemal Kılıçdaroğlu Gen.Başk." <kemal.kilicdaroglu@chp.org.tr>, "kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr" <kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr>, kemal.kilicdaroglu@gmail.com
Cc: Millet vekilleri, İl Yönetimi ve basın


Unutmayın ki Mühürü "altı ok" a vuracak olmamız yapılan dayatma ve antidemokratik ekipçi yönetim anlayışını, FG televizyonlarının baş köşesine oturup onlardan oy almak adına ahkam kesenleri de onayladığımız anlamına gelmez.

31 Marttan sonra CHP içinde, hiç birşey eskisi gibi olmayacak..
GERÇEK CHP'LİLER YCHP'LİLERE rahat nefes aldırmayacak !...
Çünkü CHP kimsenin tekelinde olmayan, HALKIN partisidir..

Ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan cumhuriyetçi milletvekillerimize de sahip çıkacağız..

AKP' ilerin çok kullandığı bir tabir ile

"Milletvekillerimizi yedirtmeyiz ! "
Sayın Chp milletvekilleri,
Cumhuriyet Halk Partisinin en yürekli kadın milletvekillerinden biri olan sayın Birgül Ayman Güler, ayni zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlı bir cumhuriyet kadınıdır.
O doğru olanı yapmış ve partinin tüzüğün de de yazılı kuruluş ilkelerine içtenlikle bağlı gerçek CHP'lilerin düşüncelerine tercüman olmuştur...

Kendisini aday göstermek için, istifa tehdirleri ve dayatmalarla tüm listeleri altüst ettikleri Sema Pekdaş'ı "aslında öyle biri değil " şeklinde savunsalar da, o sözler söylenmiş ve tarafımızdan ne demek istediği anlaşılmıştır...

Baro başkanlığının ilk yıllarında, düzenlemiş olduğu bir etkinlikte de, bir çok kentin baro başkanını İzmir'de buluşturmuş ve bu vesile ile dağıttığı bildirideki " Türkiyeli Hukukçular " hitabıyla da, daha o gün İzmirlilerin tepkisini üzerine çekmişti..

Sayın vekilimizin DSP adayına desteği de, Atatürk Rozeti ve Türk Bayrağını, siyasi bir kimlik olan Türbanla ayni değere indirgeyen Sema Pekdaş'a karşı İzmirliler adına gösterdiği bir tepkidir...

İzmir İl Başkanı Ali Engin'in, İzmir milletvekilimizin demokratik hakkını kullanarak, bir başka partinin adayını desteklemesine tepkisi ise, kendi iradeleri ile belirlenen adaylarının kazanamama ihtimalinin yüksek oluşudur..

Sayın Başkan, madem güvendiniz ve Sema Pekdaş'ı aday yaptınız, neden endişe ediyorsunuz ?...
Bırakınız da, herkes demokratik hakkını kullansın.
Ve CHP den ayrılıp ayrılmamaya da vekilimizin kendisi karar versin..

CHP nin sosyal demokrat bir parti olduğuna, biat kültürünün CHP içinde hayat bulamayacağına, CHP içinde " onun adamı, bunu adamı " kavramının bulunmadığına inanıyorsanız eğer !....

Unutmayın ki Mühürü "altı ok" a vuracak olmamız yapılan dayatma ve antidemokratik ekipçi yönetim anlayışını, FG teevizyonlarının baş köşesine oturup ahkam kesenleri de onayladığımız anlamına gelmez.

31 Marttan sonra CHP içinde, hiç birşey eskisi gibi olmayacak..
GERÇEK CHP'LİLER YCHP'LİLERE rahat nefes aldırmayacak !...
Çünkü CHP kimsenin tekelinde olmayan, HALKIN partisidir..

Ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan cumhuriyetçi milletvekillerimize de sahip çıkacağız..

AKP' ilerin çok kullandığı bir tabir ile

"Milletvekillerimizi yedirtmeyiz ! "

Kayhan KANTARLI
CHP Üyesi İzmir

CHP İzmir İl başkanından Birgül Ayman Güler’e tepki
Duyurular/Etkinlikler - Ege
27 Mart 2014
CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Birgün Ayman Güler’in, Konak Belediye Başkanı ve DSP Konak Belediye Başkan adayı olan Hakan Tartan’ı ziyaretine tepki gösterdi.

“Birgül Ayman Güler partiden ayrılacak”
Engin, açıklamasında Konak’ta DSP’den aday olmasına karşın kazanmaya en yakın isim olan Hakan Tartan’ın neden aday yapılmadığını ilginç bir gerekçeyle açıkladı. Engin, başarılı belediye başkanlarının yeniden aday yapıldığını, başarısızlara da görev verilmediğini söyledi. Engin, “Bir başka partinin adayına gitmek ‘seni destekliyorum, yanındayım’ demektir. Bundan sonra Sayın Güler’in partimizde siyaset yapmayacağını anlıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Şu anda ziyaret ettiği isim bizim partimizde olmadığına göre, birlik ve beraberlik mesajı verdiğini de ifade ettiğine göre kendisi ayrılacaktır” diye konuştu