4 Mart 2014 Salı

İZMİR HALKI URLA'DAKİ 1. DERECE SİT ALANI'NA SAHİP ÇIKIYOR


KAÇAK VİLLA ARAZİSİNE ÖZEL SİT DERECESİ DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ HAKKINA SAHİP TEK KURUM OLAN VALİLİK İTİRAZ ETMEDİ AMA…

Urla Zeytineli Köyü’ndeki 1.derece sit alanında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan  kişiye özel sit değişikliği 13 Şubat’ta Urla Kaymakamlığı’nda askıya çıkarılmıştı.
 
Ancak Bakanlık, itiraz haklarını çıkardığı bir yönetmelikle öylesine sınırlamıştır ki, kamu haklarını savunan ne meslek odalarına, ne çevre platformlarına, ne çevreye duyarlı yurttaşlara ve ne de bu özel değişiklikten yararlandırılmayıp mağdur edilen bölgedeki arazi sahibi vatandaşlara itiraz hakkı tanınmamıştır. Tabiat Varlıklarını Korma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 18. Maddesine göre itiraz hakkı yalnızca “Planlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyelere” tanınmıştı.
(bakınız:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111018-5.htm)
İzmir Büyükşehir ve Urla Belediyeleri  yetki alanın dışında olması nedeniyle itiraz edemeyince, itiraz edebilecek kurum olarak ortada yalnızca İzmir Valiliği kalmıştır. Fakat yıkılmaktan kurtarılmak istenen kaçak villa sahiplerinin arkasında bulunan siyasi güç ve bundan kaynaklanan baskı nedeniyle İzmir Valiliğinin itiraz hakkını kullanması beklenemeyeceğinden bu itiraz gerçekleşmemiş ve hiçbir kamu kurumunun itiraz etmediği askı süreci 28 Şubat günü sona ermiştir.
AMA İZMİR HALKI RÜŞVET, BİLİMSEL SAHTECİLİK VE  AYRIMCILIK İÇERDİĞİ ORTAYA ÇIKAN BU ŞAİBELİ VE HUKUK DIŞI  SİT DERECESİ DEĞİŞİKLİĞİNE  İTİRAZINI YAPACAK VE REDDİLDİĞİ TAKDİRDE DE  İPTAL DAVASINI AÇACAK !
BU DAYATMAYI KABUL ETMİYORUZ !
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI URLA ZEYTİNELİ'NDEKİ RÜŞVET, BİLİMSEL SAHTECİLİK VE KAYIRMACILIK KOKAN KİŞİYE ÖZEL BALLI SİT DEĞİŞİMİNİ GERİ ÇEKEREK İPTAL ETMELİDİR !
#direnAĞAÇLI YOL YEŞİL İZMİR DAYANIŞMASI BELİERLENECEK GÜN VE SAATTE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK İTİRAZ DİLEKÇELERİNİZİ HAZIRLIYOR...
#direnAĞAÇLIYOL YEŞİL İZMİR DAYANIŞMASI’NIN  SİT DERECESİ DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDA YATAN BİLİMSEL SAHTECİLİK, RÜŞVET  VE AYRIMCILIĞIN TÜM YÖNLERİNİ YASA VE YÖNETMELİKLER TEMELİNDE  ORTAYA KOYDUĞU  BASIN AÇIKLAMASINI OKUYUN!
#direnAĞAÇLIYOL YEŞİL İZMİR DAYANIŞMASI’NIN  KAÇAK VİLLALARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI İÇİN:
http://kayhankantarli.blogspot.com.tr/2014/03/izmir-halkina-cagri.html
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder