3 Eylül 2013 Salı

#direnAĞAÇLIYOL Basın Açıklaması Yapıldı


#direnAĞAÇLIYOL Basın Açıklaması Yapıldı
 
İzmir-Bornova Ağaçlı Yol  üzerindeki yaklaşık 100 dönümlük yeşil alan halindeki  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arazisinin AVM  yapılmak üzere satılarak özelleştirilmesine “HAYIR!” demek, burasının yeşil alan olarak kalmasını  ve “AVM yerine halka açık bir Bilim Parkı kurulmasını” talep etmek amacıyla Latife Hanım Grubu, Eğitim-İş Bornova Temsilciği, ADD Bornova Şubesi, CKD Bornova Şb., Pirsultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şb., Çöy-Der, Yerel-İş Bornova Temsilciliği, CHP Foça İlçe Başkanlığı, Vardiya Bizde İzmir Platformu’nun öncülüğünde düzenlenen basın toplantısı 3 Eylül 2013 günü saat 10.30 da Ağaçlı Yol üzerindeki Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü önünde yapıldı. EÜ emekli öğretim üyesi Kayhan KANTARLI tarafından  kısaltılmış olarak okunan açıklamanın  basın mensuplarına ekindeki Bilim Parkı’ı tanıtım notu ile birlikte dağıtılan tam metni aşağıdadır.
Toplanma yeri
 
BASIN AÇIKLAMASI

(Basın mensuplarına dağıtılan tam metin)
 
Değerli Basın Mensupları, Değerli İzmirliler,

Şu anda 8 ay öncesine kadar imar planlarında “sosyal donatı alanı”/ “yeşil alan” olarak kayıtlı, 400 dekarı aşkın yüzölçümüyle Kültürpark büyüklüğünde yemyeşil bir bölge içinde bulunuyoruz. 40 yıl önce İzmir’e gelenleri Bornova’da karşılayıp kent merkezine ulaştıran tek yol olan AĞAÇLI YOL boyunca konuşlanmış  bu yeşil alan, Cumhuriyet’in en önemli hizmet ve yatırım kurumları olan Türkiye Cumhuriyeti Karayolları (TCK) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlükleri ile Zeytincilik Araştırma İstasyonu tarafından 60 yılda yetiştirilmiş ağaçları ve bitki örtüsüyle İzmir’in akciğerlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Ancak İzmirliler olarak oldukça çok geç fark ettiğimiz gibi bu seçkin yeşil alanın dörtte birini oluşturan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tesislerinin yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük kısmı Özellleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından AVM ve rezidanslar yapılarak betonlaştırılmak üzere satılmak üzeredir.

Bu satış girişimi İzmir’in tepkisini ölçme amaçlı  bir deneme girişimi olup,  basında yer almış bazı işaretlere göre eğer İzmir bu araziye sahip çıkıp satışı durdurumazsa ardından DSİ ve Zeytincilik İstasyonu arazilerinin de aynı amaçlarla satılarak betonlaştırılmasına şimdiden hazır olunmalıdır. Fakat inanıyoruz ki hiç bir İzmirli yaşamına kasteden böyle bir yeşil alan kıyımına asla evet demeyecektir.

              Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü girişine doğru yürüyüş

Neoliberalizmin “devleti küçült, hızlı büyümek için daha fazla dış borç al, borçlanmaktan korkma, devletin elindekileri satarak sağlayacağın kaynaklarla hem borcunu öde hem de kalkın!” aldatmacına kananla, 90 yıllık Cumhuriyet’in birikimi olan, başta fabrikalar olmak üzere halka ait tüm tesisleri peş peşe sattı. Bunların çoğunluğu iktidara yakın yerli ve yabancı sermaye tarafından yok pahasına kapışıldı. Fakat buna rağmen dış borçlar bir türlü bitmek bitmedi ve ülke “borcu, borçla ödemek” gibi bir kısır döngü içine sokuldu. Bu büyük rant paylaşımı ve talan sonunda, bırakın borçların ödenmesini, 2012 sonu itibarıyla Türkiye’nin son on yıllık dönemdeki dış borcu 23.5 milyar dolardan 336 milyar dolara yükselmiştir.

Bu gün artık çok iyi biliyoruz ki ekonomik kalkınma, hızlı büyüme diye sunulan yüksek borçlanma ve özelleştirme döneminde ülkemiz  tam anlamıyla bir iflas süreci yaşamaktadır. Süreç, hiçbir riske girmeden varlığına varlık katan hatta beş kuruşu yokken köşeyi dönen rant zenginleri yaratırken, açlık sınırında yaşayan büyük çoğunluğu kapılarına bırakılan erzak torbalarına muhtaç hale getirmiştir.
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü girişi

Satılacak fabrika, sanayi tesisi kalmayınca sonunda sıra kamu kuruluşlarına ait  tesislerin yer aldığı ve her biri 90 yıllık Cumhuriyet süresince “örnek kurum” anlayışına göre ağaçlandırılıp yeşil alan haline getirilmiş olan arazilere gelmiştir. Bu güne kadar 2 bin 629 adet ar­sa, bi­na ve loj­man ses­sizce el­den çı­ka­rıl­masına karşın bütçe açıkları kapanmayınca satılacak yeni araziler bulunmuştur. Cumhuriyet’in birikimlerini   pazarlamak için kurulan ÖİB bu bağlamda geçtiğimiz yıl (Şubat 2012; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120207-12.htm) İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlı Urfa ve Yozgat’da bulunan Karayolları Bölge Müdürlükleri’ne ait  toplam 329 dönüm tutan   arazinin satılarak özelleştirilmesine karar vermiştir.

Bunlar arasında bulunan İstanbul Maltepe Küçük Yalı Kavşağındaki yaklaşık 110 dönümlük arazi ile   İzmir’de bir bölümü şu anda içinde bulunduğumuz Bornova ağaçlı yol üzerindeki yaklaşık 100 dönüm ve  bir bölümü de Ankara caddesinde yaklaşık 45 dönümlük araziler gerek büyüklükleri ve gerekse  kent merkezlerinde olan konumlarıyla ranta dönüştürmeye en elverişli olanlarıdır.

Bu yüzden Emlak Pazarlama Ofisi görevi yapan ÖİB, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği yaparak derhal harekete geçmiş ve ilk olarak İzmir’de  / Bornova’daki  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne ait bu arazilerin imar planlarını İzmir Büyükşehir ve Bornova Belediye Meclisleri’nin reddetmesine karşın değişitirerek  Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi adı altında  10 kata izinli ticari yapılaşmaya açmış ve  bu alanı yerli /yabancı rantseverler için eşsiz birer arsa durumuna dönüştürmüştür (29 Ocak 2013, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130129-14.htm).

İstanbul Maltepe’deki 110 dönümlük arazinin satışına ilişkin imar planı değişiklikleri henüz yapılmamış ve bu nedenle satış işlemleri de başlamamıştır. İzmiri ken merkezindeki bu Karayolları arazisin durumunu geç de olsa öğrenmesine karşın İstanbul,  Maltepe’deki arazinin satışına karar verildiğinden henüz habersizdir. Bu yüzden İstanbul’u bu erken dönemde uyarmayı bir görev biliyoruz.

İstanbul Maltepe Küçük Yalı Kavşağındaki yaklaşık 110 dönümlük Karayolları 1.Bölge Md. Arazisi
 
İzmir  Büyükşehir ve Bornova Belediye Başkanlıkları ÖİB’nın Bornova’daki Karayolları arazine ilişkin olarak yaptığı 10 kata izinli 2 emsal imar planı değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmışlardır. Ancak ÖİB “oldu bittiye getirme” anlayışıyla hareket etmiş ve dava sonuçlarını beklemeye gerek görmeden arazileri  18 Temmuz 2013 de satışa çıkarmıştır (http://www.oib.gov.tr/2013/ilan/2013-07-18_muhtelif_tasinmazlar_P.htm). ÖİB’nin tüm bu süreçte İzmir’in hukuka ve yargıya güvenen sessizliğini sonuna kadar istismar ederek rantseverleri bir an önce memnun etmekten öte bir anlam taşımayan ve İzmir’in farkına varmayacağını  öngören  bu hukuk tanımaz tutumunu şiddetle kınıyoruz !

Ancak gerek ÖİB gerekse penguen medyası olmak üzere bu yeşil alanın satış sürecinin başladığını bilip de “ağaçlı yolda pişer, bize de düşer!”  zihniyetiyle toplumu uyarmayıp gerçekleri halktan saklayanlar görünsünler ki, tüm gizleme çabalarınıza karşın gelmekte olan talanı son anda da olsa  fark edenler İzmir halkını uyarmak ve ağaçlı yol bölgesindeki bu yeşil alana   sahip çıkmaya çağırmak üzere  bu gün buradadır.
 
Resmi Gazete’de yayınlanan satış ilanına göre son teklif verme günü 19 Eylül’dür. Satış bu tarihi izleyen bir kaç gün içinde tamamlanacak ve kentin akciğerlerinin önemli bir bölümünü  daha betonla doldurma süreci başlayacaktır. Açılan davalarda henüz bir yürütmeyi durdurma kararı alınmadığından süreci durdurmanın tek yolu,  İzmir halkının  siyasi partileri, demokratik kitle örgütleri ve üniversiteleriyle bir bütün olarak, demokratik hakları çerçevesinde satışın durdurulmasını talep etmesidir. 

İlk talebi bu gün burada hep birlikte yapıyor ve yüksek sesle  diyoruz ki;

Ağaçlı yol boyunca uzanan bu yeşil alanın  işsizliği ortadan kaldıracak, üretime yönelik yatırımlar yapmak yerine gökten inme zenginlikler peşinde koşan bir avuç  rantseveri memnun etmek için  AVM ve Rezidanslar kurulacak şekilde yapılaşmaya açılması  İzmir’i, İzmirliler’i nefessiz bırakmaya yönelik büyük bir kötülük ve  katliam girişimidir!

Bu nedenle bir rekreasyon alanı olduğu açıkça görülen bu alanın satışından vazgeçilmeli ve yüz dönümü bulan bu yeşil alana, halkı bilim ve teknoloji ile buluşturarak bilim sevgisi aşılayıp merak etme kültürü kazandıracak bir BİLİM PARKI kurulmalıdır. İzmir halkını sesimize kulak vermeye ve “Karayolları arazisinin satışından vazgeçilerek bu alana bilim ve rekreasyon birlikteliğinde bir BİLİM PARKI kurulması” talebine sahip çıkmaya davet ediyor ve,

KARAYOLLARININ BORNOVA AĞAÇLI YOLDAKİ 100 DÖNÜMLÜK BU ARAZİSİNE, HALK İÇİN YENİ BİR  TÜKETİM TUZAĞI OLACAK AVM   DEĞİL, HALKIMIZIN AİLECE GEZERKEN, DİNLENİRKEN, EĞLENİRKEN AYNI ZAMANDA ÖĞRENECEĞİ BİR MEKAN OLAN BİLİM PARKI KURULMASINI İSTİYORUZ !

Saygılarımızla.

3 Eylül 2013, Ağaçlı Yol-BORNOVA

Katılan Kurum, kişi ve kuruluşlar

Latife Hanım Grubu, Eğitim-İş Bornova Temsilciği, ADD Bornova Şubesi, Kayhan KANTARLI (EÜ Emekli Öğretim Üyesi) , CKD Bornova Şb., Pirsultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şb., Çöy-Der, Yerel-İş Bornova Temsilciliği, CHP Foça İlçe Başkanlığı, Vardiya Bizde İzmir
 
 
 
EK: Basın mensupları için Bilim Parkı’ı tanıtım notu
BİLİM PARKI NEDİR?, AMAÇLARI NEDİR? BİR BİLİM PARKINDA NELER BULUNUR? (kısaltılmış bilgi)
 

Geniş bilgi için “http://kayhankantarli.blogspot.com/2013/08/izmir-bilim-parki-proje-onerisi.html” sayfasını ziyaret ediniz.BİLİM PARKI VE AMAÇLARI
·         toplum ve bilim arasındaki bağın  güçlenmesine katkıda bulunmak,
·         bilimin günlük yaşamdaki önemini fark ettirerek halkın bilim ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisini arttırmak;
·         toplumda bilimsel düşüncenin benimsemesine önderlik etmek,
·         bireylerin bilimsel yaklaşım ve analiz yeteneğini geliştirmek;
·         öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilim ve teknoloji ile buluşturarak, sorgulama ve interaktif öğrenmeye dayalı, bilim-rekreasyon birlikteliğinde etkin bir sivil öğrenme ortamı yaratmak

Bilim Parkı’nda Bulunan Temel Etkinlikler:
Aktif katılımlı deneyler ve gösteri birimleri, Sergiler, Gezici Sergi ve bilimsel gösteri birimleri, Teması peryodik olarak değişen Geçici Sergi, El Becerisi Atölyeleri, Konferanslar, Belgesel Filmler, Meslek İçi Eğitim, Bilim Şenlikleri, Bilim Fuarları Düzenlenmesi, Bilimsel Proje Yarışmaları, Yaz Okulları, Okullara Bilim Kolları Desteği, Öğretmenlere Aktif Eğitim Danışmanlığı
 
 
Yapısal Temelde Önerilen Gösteri-Sergi Birimleri:
Açık Alanda
 • Bilim Parkı: açık alan aktif öğrenme birimleri, öğretici oyuncaklar, rüzgar ve güneş enerjisi uygulamaları,yöreye ait arkeolojik ve jeolojik buluntu sergisi,
 • Güneş Saati (50 m2)
 
Kapalı  Alanda
 • Temel Bilimler Galerisi: dokun-keşfet eğitsel deney ve gösteri üniteleri (200 -250 adet, 3000 m2)
 
 
 • Gezegenevi: güneş sistemi, evrenin oluşumu (200 koltuk , yaklaşık  18-20 m çap,  250-300 m2)
 
 
 • Doğa Tarihi  Müzesi (2000 m2)
 
 • Denizaltında Yaşam: Akvaryum (1500 m2)
 
 • Teknoloji Tarihi Galerisi : makinalar, müzik çalarlar,  tarım ve ulaşım araçları vb sergisi (200 m2)
 • Çevre Galerisi: Ekolojik Sistem, Küresel Isınma ve Çevrebilim Gösteri ve Sergileri (200 m2)
 • Doğal Afetler/Deprem Galerisi :  Deneysel gösteri, Depreme hazırlık/önlemler, deprem teknolojisi (200 m2)
 • Havacılık ve Uzay Galerisi (200 m2)
 • İleri Malzemeler ve Gelecekteki Teknolojik yaşam Galerisi (100 m2)
 • Çocuk Evi: Okul öncesi çocuklara yönelik bilimsel oyuncak ve oyunlar (200 m2)
 • Atölye Çalışması Odaları ( bilim, uçak, uzay, genetik, arkeoloji, sanat ve drama, vb, toplam 200 m2)
 
 • IMAX teknolojisine sahip 3D Sinema Salonu (20m x 25m, 300 koltuk,500  m2)
 
 • Geçici sergi salonu: kişi ve kuruluşlarca belli bir süre için açılan bilim ve sanat, sergileri (200 m2)
 • Konferans ve seminer salonları (500 m2)
 • Kütüphane ve İnternet Salonu (150 m2)
 • Bilim Market: kitap, dergi, belgesel filmler, bilim oyuncakları, çeşitli anı eşyaları satış                                                 yeri (100 m2)
 • Kafe ve Restoran (toplam 500 m2)
 • Basın merkezi (50 m2)
 • Yönetim Merkezi, Ofisler (200 m2)
 • Bakım Onarım Birimi (100 m2)
 • Deney  Düzenekleri Tasarım ve Yapım Merkezi (100 m2)
Bir metropol kentte Bilim Parkı kurulması için en az 100.000 m2 lik bir alana geresinim vardır. İzmir için akla gelen başka seçenekler olsa da, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca imar planlarındaki durumu yeşil alandan AVM ve rezidanslar yapılmak üzere 10 kata kadar izinli ticari yapılaşma ve konut yapım alanına dönüştürülen Bornova Ağaçlıklı Yol’daki  100 dönümlük Karayolları Kampüsü’nün boşaltılarak satışa çıkarılması İzmir Bilim Parkı kurulması için son derece elverişli bir olanak sağlamıştır.
Bu kampüsün amaca uygun  hazır binaları ve rekreasyon alanı karakterindeki bitki  örtüsüyle bilim parkına dönüştürülmesinin, kuruluş maliyetini boş bir alanla kıyaslanamayacak derecede düşürecek olması büyük bir avantajdır. Diğer taraftan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü  şehir dışında bulunan başka bir araziye taşınarak bu kampüsü boşaltacaktır.
Bu nedenlerle İzmir halkı  güçbirliği yaparak  özünde kendisine ait olan yeşil alan durumundaki Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü arazisinin satılarak 10 katlı beton yığınlarıyla doldurulmasından vazgeçilmesini ve arazinin halkın ziyaret edeceği bir Bilim Parkı kurulmak üzere yerel yönetime devredilmesini ısrarla ve yüksek sesle talep etmelidir. İzmir halkının bu anlamlı talebine basın ve demokratik kitle örgütleri de destek olmalıdır.
 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder