8 Eylül 2016 Perşembe

BASIN AÇIKLAMASI: HALK ÜNİVERSİTESİ OLARAK "İZMİR BİLİM VE KÜLTÜR PARKI"

Konu: Kültürpark’ın geleceği tartışmalarında bir öneri

Öncelikle belirtmeliyim ki bu öneri aşağıda açıklanacağı gibi Kültürpark’taki yeşil alan oranını küçültecek  ek hiç bir yapılaşma gerektirmeyen bir öneridir !

Bu öneri,   Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif öneriler bekleyerek tartışmaya açtığı Kültürpark proje taslağı dolayısıyla yapılmaktadır.   Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı
Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) İzmir temsilcisi
EÜ Emekli Öğretim Üyesi
Gsm: (0532) 630 14 73

                                           ******

HALK ÜNİVERSİTESİ OLARAK  "İZMİR BİLİM VE KÜLTÜR PARKI"


Kültürpark' ı İzmir’e kazandırıp gelecek nesillere miras bırakan Dr. Behçet Uz Kültürpark’ı bir “Halk Üniversitesi” olarak düşünmüştü.  52. İzmir Fuarı için verdiği röportajda, "O yıllarda fuar olarak neyi düşünüyordunuz, zorluklarla karşılaştınız mı?" diye soran sayın Sancar Maruflu'ya bugünleri işaret eden bir yanıt vererek şunları söylemişti (*) :

"Fuarın Belediye Meclisi'nde kabulü bile büyük güçlüklerle mümkün oldu. O güçlüklerle yaptığımız Fuar, bugün İzmir Belediyesi'ne milyonlarca lira gelir sağlıyor. Bünyesinde eğlence yerlerini toplaması nedeniyle bugün Fuar İzmir halkı için nimettir.

Ancak ben Kültürpark'ı Halk Üniversitesi olarak düşünmüştüm. Doğduğu günden başlayarak çocukların, anaların, babaların eğitecekleri, eğitilecekleri bir yer olarak düşünmüştüm Fuarı.

Kültürpark, artık bir gösteriş kapısıdır. Fuar ile Kültürpak iç içe birbirini yiyiyor, bitiriyor. Bu gösteriş hevesinin Kültürpark'ı yemesinden korkuyorum. Önceden beri düşüncem, Fuarı Kültürpark'ı birbirinden ayırmaktı. Hatta bunun için Fuar'ı taşıyacağımız yerleri de belirlemiş, planlarını, projelerini dahi hazırlamıştık. Kadifekale civarında müsait alanlar vardı. Ama sonraki idareciler bu görüş ve düşüncelere rağbet etmediler. Bunları söylediğim için şu yanlış düşünceler uyanmasın: 'Ben Kültürpark'ı ellemesinler, ona dokunmasınlar' demiyorum. Bu şehrin nüfusu hızla artıyor. Kısa bir süre sonra İzmir 4-5 milyon insanın yaşadığı bir yer olacak. O zaman fuar yetmeyecek tabii. Peki insanlar eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri yeşil alanları nereden bulacaklar, soruyorum..." 


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürparkın Fuar işlevini  Gaziemir'de kurduğu Fuar kompleksine  taşımasıyla Behçet Uz'un Fuarı  Kültürpark'tan ayırma düşüncesi  yıllar sonra da olsa gerçekleşmiştir. Şİmdi sıra  Behçet Uz’un son derec anlamlı bir ileri görüş örneği olarak yaptığı "Kültürpark'a Halk Üniversitesi işlevi kazandırararak doğduğu günden başlayarak çocukların, anaların, babaların eğitecekleri, eğitilecekleri bir yere, Halk Üniversitesi’ne dönüştürme" vasiyetinin yerine getirilmesine gelmiştir.

Bu vasiyeti yerine getirmenin çağdaş yöntemi ise Kültürpark'a içerdiği zengin rekreasyon özellikleri ile bütünleşik bir bilimsel /eğitsel işlev ekleyerek çağdaş bir öğrenme ortamı olan bir"BİLİM MERKEZİ" kurmaktır (**).  Bu şekilde bilimsel ve eğitsel bir işlev kazandırılacak olan Kültürparkın, yalnızca belirli gün ve haftalarda değil, yılın her ayı ve haftanın her günü İzmir ve Bölge Halkıyla dolup taşan, çağdaş bir öğrenme ortamı,  bir okul olacağı açıktır. Böyle bir Kültürpak ise Dr. Behçet Uz’un  Kültürpark’ın geleceği için vasiyet ettiği “Halk Üniversitesi” nin bilim ve rekreasyon bütünleşmesi içinde yaşama geçmesi demektir.

Kültürpark’ın İZMİR BİLİM VE KÜLTÜR PARKI adıyla bir Halk Üniversitesi’ne  dönüştürülmesi önerisi   ek hiç bir yapılaşma gerektirmeyen bir öneri olup, Büyükşehir Belediyesi’nin tartışmaya açtığı taslak projede İnönü Sanat Merkezi; Celal Atik Spor Salonu, Atlas Pavyonu… ve hatta holler binası gibi ticari  amaçlı, açıkhava şov merkezi-tiyatro ve  Kongre /Kültür Merkezi yapılmak üzere yıkılması düşünülen mevcut yapıların yıkılmak yerine Bilim Merkezi’nin amaçlarına uygun bir şekilde restorasyonunu öngörmektedir. Bu öngörü aynı zaman da bir bilim merkezinin kurulmasında gerekli yapıların çok büyük miktarlar tutabilecek maliyetini de son derece düşürücek bir bir olanağı işaret etmektedir.

BİLİM PARKI/BİLİM MERKEZİ NEDİR?
Bir metropol kent için Bilim Merkezi/Bilim Parkı’nın ne anlama geldiği işlev ve amaçlarının ne olduğuna gelince kısaca şunlara söyleyebiliriz;

Çağdaş eğitim anlayışında “öğrenmek, yaşam boyu devam eden bir süreçtir”. Öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için ise, okullardan başka, yeni öğrenme ortamları oluşturulmasına gereksinim vardır. Bu önemli gereksinimin nasıl karşılanabileceği düşüncesi, durumun bilincinde olan toplumlarda Bilim Merkezleri/Bilim Parkları kurma fikrini gündeme getirmiştir.


“Yaşam Boyu Öğrenme” kavramına bağlı olarak  toplumun her yaştaki kesimine hitap eden aktif bir öğrenme ortamı olarak, dünyanın neredeyse tüm metropol kentlerinde Bilim Merkezleri / Bilim Parkları kurulmuştur. Toplum ve bilim arasındaki bağın  güçlenmesine katkıda bulunmak, bilimin günlük yaşamdaki önemini fark ettirerek halkın bilim ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisini arttırmak; toplumda bilimsel düşüncenin benimsemesine önderlik etmek, bireylerin bilimsel yaklaşım ve analiz yeteneğini geliştirmek; öğrenmenin yaşam boyu sürdürülebilmesi için çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilim ve teknoloji ile buluşturarak, sorgulama ve interaktif öğrenmeye dayalı, bilim-rekreasyon birlikteliğinde etkin bir sivil öğrenme ortamı yaratmak amacıyla kurulan bilim merkezlerini  her yıl milyonlarca kişi ziyaret etmektedir. Bu gün için Avrupa’da 280, ABD’de 350 ve Çin’de 330  olmak üzere dünya genelinde 2400 civarında Bilim Merkezi  bulunmaktadır. Bu merkezleri yılda yaklaşık 290.000.000 kişi  ziyaret etmekte ve düzenlenen eğitim-öğretim etkinliklerine katılmaktadır. ABD’de her üç kişiden biri yılda en az bir kez bilim merkezine gitmektedir.

Bilgi Toplumları Çağı, bilginin topluma yayılması ve halkın bilimsel gelişmelere ve teknolojiye olan ilgi, merak ve sevgisinin arttırılmasında yerel yönetimlerden  olan beklentileri de arttırmış ve yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının bu beklentileri karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur. Toplumu bilim ve aklın yol göstericiliğinden uzaklaştırıp dinin dogmatik kılavuzluğuna sokma  girişimlerinin giderek hız kazandığı günümüz koşulları, yerel yönetim etkinliklerinde  bilim ve toplum temelinde yapılacak yeni bir açılımın önemini daha da arttırmıştır. Bu açılımın yaşama geçirilmesinde Bilim Merkezleri /Bilim Parkları, içerdiği etkinlikler ve sunduğu olanaklarla etkili ve çağdaş bir araç olmanın tüm üstünlüklerine sahip olmakla kentin sosyal ve kültürel yaşamında, öğretici olduğu kadar aynı zamanda eğlenceli bir çekim merkezi oluşturur.

İzmir’de de bir bilim Merkezi/parkı kurmanın zamanı gelmiş ve hatta geç bile kalınmıştır.  Bilim Merkezi işlevi de eklenerek çağdaş bir Halk Üniversitesi haline getirilen  bir kültürpark yaşama geçirildiği takdirde ana okullarından başlayarak ilk-orta ve yükseköğretim kurumları dahil tüm öğrenciler için, “dokun-keşfet”, “yap-öğren” deney birimleri ve sergileri sayesinde aktif bir eğitim ortamı sağlanmış olacak; sürekli organize edilen paneller, konferanslar, sergiler, bilimsel gösteriler ve sosyal aktiviteleri ile bilime ve bilimsel düşünceye, teknolojiye önem verenler için bir çekim noktası olacaktır.


Bilim Parkı, açık ve kapalı alanlarda kurulacak yap-öğren/dokun-keşfet deney birimleri, gezegenevi (planeteryum), doğa tarihi müzesi, son teknoloji ürünü 3 boyutlu belgesel sineması ve atölye çalışmalarını içeren etkileşimli eğitim ortamı sayesinde, olanakları kısıtlı okullar için tamamlayıcı bir uygulama alanı olarak da hizmet verecektir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması, öğrenilmesi ve tartışılması için bilimsel platformlar sunacak olan Bilim Parkı, bilim ve teknoloji ile halkın buluşma yeri olacağı gibi iç ve dış turizmde İzmir’e olan ilgiyi arttıracaktır. Nihayet üniversitelerinin yanında İzmir’e “Öğrenen Kent” ünvanını da kazandırmış olacaktır.”


Kısacası Kültürpark'a bilimsel bir işlev eklenmesiyle yaratılacak  "İZMİR BİLİM VE KÜLTÜR PARKI"   hafta içi okulların (randevulu), hafta sonları ise İzmir ve Bölge Halkı'nın  (AVM lere bir seçenek olarak) çocuklarıyla birlikte ziyaret edip eğlenerek öğrendikleri çağdaş anlamda bir Halk Üniversitesi olacaktır.

(*) Bilim Merkezi nedir? Bir proje önerisi olarak bakınız:


Not: Bağlantıdaki  proje önerisinde yer alan bilgiler bilgiler “Amaç, gerekçe, Bilim Merkezleri’nin işlevi? Tarihsel Süreç, Dünyadaki ve Ülkemizdeki Bilim Merkezleri, TÜBİTAK Desteği İle Yürütülen İlk Bilim Merkezi Projesi olarak Konya Bilim Merkezi; İzmir  Bilim Parkı’nda Bulunması Önerilen Temel Etkinlikler, Bilim Parkı’nın Kapasitesi ve Gereksinim Duyulacak Arazi Büyüklüğü, Proje İçin Parasal Destek Sağlanabilecek Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlar, İzmir Bilim Parkı’nın Kurulabileceği Yer (Arazi) konusundaki düşünceler,  Bilim Parkı’nın  Yönetim ve İşletim Modeli Nasıl Olabilir?” gibi başlıklar altında sunulmuştur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder