10 Ocak 2014 Cuma

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ’NİN AĞAÇLI YOL’DAKİ OLDU BİTTİ HAMLESİ


#direnAĞAÇLIYOL
10 Ocak 2014 /Eğitim İş İzmir Şubesi’nde yapılan Basın Açıklaması’nın tam metni

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ’NİN AĞAÇLI YOL’DAKİ OLDU BİTTİ HAMLESİ
(10 Ocak 2014 /Eğitim İş İzmir Şubesi’nde yapılan Basın Açıklaması’nın tam metni)
 
YÜRÜRTMEYİ DURMA KARARI YOK SAYILARAK SATIŞ TAMAMLANMAK İSTENİYOR!
 

Değerli Basın Mensupları,
Bilindiği gibi Bornova Ağaçlı Yol’daki Karayolları arazilerinin satılması için açılan ihalede #direnAĞAÇLIYOL eylemlerine rağmen en yüksek teklif veren firmalar belirlenmiş ve Ekim 2013 de ilan edilmişti. Ancak Bornova Belediye Başkanlığı’nın yeşil alan olarak tescilli söz konusu arazilerin imar planlarında yapılan rant amaçlı imar planı değişikliğine karşı açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ve ihalenin iptali için de ayrı  bir dava açılması üzerine, alıcı firmalar  “AVM’leri dikemeyeceğiz galiba” tereddütüne düştü.Bunun sonucu olarak da süreç o günden sonra yavaşlamış  ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ihale sonuçlarının onaylanması ve satış sözleşmelerinin imzalanarak arazilerin yeni sahiplerine devretme işlemlerini askıya almak durumunda kalmıştı.
Bizler de İzmirliler olarak “ÖİB, davalar sonuçlanıncaya kadar artık başka bir adım atmaz” diye sevinmiştik. Fakat öyle olmadı,  Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) yılın son günlerinde (20 Aralık 2012) aldığı kararlar  3 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede yayınlayınca durumun  değiştiğini fark ettik.ÖİB bu kararlarla arazilerin satışını davalar sonuçlamandan mutlaka bitirmeye yönelik yeni bir hamle yapmıştı.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140103-7.htm ve http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140103-6.htm)

3 Ocak 2014 kararlarıyla hem  arazilerin  satışına ilişkin  ihale sonuçları onaylandı hem de satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında ÖİB’na yetki verildi.
 
Öncelikle belirtmeliyiz ki ÖYK, ihalenin davalar sonuçlanmadan acilen tamamlanıp, arazilerin yeni sahiplerine devredilmesini öngören bu kararları almakla, Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına uymamış ve suç işlemiştir. Suç işlemeyi göze alarak verilen  bu ani kararların nedenini araştırınca karşımıza tam anlamıyla bir “YARGIDAN MAL KAÇIRMA”  niyeti çıktı.
Neydi bu niyet?

ÖZELLEŞTİRMELERDE BAKANLAR KURULUNA YARGI KARARLARINI UYGULAMAMA YETKİSİ VEREN YASA VE ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI
Meğer AKP ikitidarı  4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Yasa’ya “satışı bitmiş özelleştirmelerde Bakanlar Kurulu’na yargı kararlarını yok sayma yetkisi vermek” amacıyla 2012 de bir madde eklemiş (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120510-25.htm).
 
Fakat yaptığımız araştırma sonunda öğrendiğimiz gibi CHP grubunun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) bu maddeyi (üç ay önce) Ekim 2013 de iptal etmiş ((http://www.anayasa.gov.tr/Gundem/Detay/511/) ancak gerekçeli  karar henüz resmi gazetede yayınlanmamıştır.
Bilindiği gibi AYM kararları resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve yürürlüğe girmeden önceki olaylara uygulanamaz. Eğer, ÖİB Ağaçlı Yol arazilerinin satışını AYM’nin bu kararı resmi gazetede yayınlanmadan tamamlayıp alıcılara devredebilirse, Bornova Belediyesinin açtığı davalarda sonradan iptal kararları çıksa bile idare henüz yürürlükte olan söz konusu Bakanlar kurulu yetkisine dayanarak satışları iptal eden bu yargı kararlarını uygulamayabilecek ve ağaçlı yol üzerinden rant dağıtımı  başarıyla sonuçlanmış olacaktır.
Açıkçası ÖİB’nın  3 Ocak 2014 kararlarıyla yapmak istediğinin şu olduğu anlaşılmaktadır:
3 Ocak 2014 tarihli kararlar gereği teklif sahipleriyle kısa süre içinde sözleşmeleri imzalayıp arazileri satın alan şirketlere devretmek ve o günden sonra Bornova Belediyesinin açtığı davalardan çıkabilecek iptal kararlarını, Bakanlar Kurulu’nun resmi gazetede  henüz yayınlanmadığından halen yürürlükte olan  yetkiye dayanarak alacağı bir karara dayanarak yok saymak!
Bu, Yargıdan mal kaçırma girişimi değil de nedir? Bu mudur hukuka saygılı devlet?
ÖİB YARGIDAKİ İŞ YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLANAN GECİKMELERİ SUİSTİMAL EDİYOR
Değerli Basın Mensupları,
Ortada hukuk sistemininden ve  yargıdaki iş yoğunluğunun yol açtığı yavaşlıktan kaynaklanan bir boşluk ya da kargaşa mevcuttur. ÖİB hukuka saygılı olma titizliğini göstermek yerine, açılmış olan davada verilen yürütmeyi durdurma kararını yok sayarak bu karmaşık durumu suistimal etmekte olup doğacak rantı bir an önce paylaştırma amacındadır.

 

ÖİB’nın  bu tutumu halkın malı üzerinden birilerine rant sağlamakta ne kadar kararlı olduklarını göstermektedir. ÖİB, imar planlarına karşı açılan davalara karşın, davalar sonuçlanmadan ihale açmakla gösterdiği hukuka saygısızlığı İzmir halkının tepkilerine karşın aynen sürdürmekte olup, Bornova Belediyesi’nin süreç içinde ihaleye karşı yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı iptal davasının sonucunu dahi beklemeye tahammül edememiştir. Çünkü imar planı değişikliği hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı ve devamında da verilebilecek iptal kararı, ihalenin iptali davasını da etkileyip bu davada da iptal kararı çıkabilecek ve Ağaçlı Yol’daki AVM kurma amaçlı rant dağıtma girişimi başarısızlıkla sona erecektir.

ÖİB’nın özelleştirmenin ilk adımı olan imar planı değişikliği hakkında verilen yürütmenin durdurılması kararı nedeniyle ihalede verilen teklifleri onaylamayı üç aydır askıya almaktan vazgeçip 3 Ocak’ta aldığı “satışları tamamlama kararı”nın ardında işte bu gerçekler yatmaktadır
CUMHURİYET SAVCILARINA SUÇ DUYURUSU

İzmir,  adaletin gecikmesini suistimal etmeye dayalı bir oldu bitti girişimiyle karşı karşıyadır. Ancak halkımız bu dayatmayı kabul etmemekte kararlıdır.  ÖİB’nı İzmir Halkı’nın sesine kulak vererek hukuka saygılı olmaya davet ediyor,  İmar planına ilişkin yürütmeyi durdurma kararına uyarak 3 Ocak 2014 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarından vazgeçip devam etmekte olan   davaların sonucunu beklemesi konusunda uyarıyoruz.Cumhuriyet Savcılarına da buradan suç duyurusunda bulunuyoruz;
T.C Anayasası’nın 125 ve 138’inci maddelerine göre  yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Ancak ÖİB 3 Ocak 014 kararlarını almakla Danıştayın aldığı yürütmenin durdurulması kararını uymayarak Anayasa suçu işlemiştir. Cumhuriyet Savcılarını bu Anayasa suçunu işleyen ÖİB hakkında soruşturma başlatmasını bekliyoruz.
ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI İZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SAYIN BİNALİ YILDIRIM'A SORULARIMIZ VAR
1) Karayolları sizin bakanlığınıza bağlı, bu yeşil alanın satışa çıkarılmasına nasıl kıyıp da onay verdiniz? Şimdi başkan adayısınız ve o yeşil alan yürütmeyi durdurma kararı yok sayılarak bu gün yarın satılmak üzere. ÖİB’nı yargı kararına uyma ve açılan davaların sonuçlarını bekleme çağrısında bulunmayı düşünüyor musunuz?
2) Geçen yıl Gaziemirde’ki nükler çöplük ortya çoktığında “bu konuyu kamuoyu önde tartışmayın Expo adaylımıza zarar veriyorsunuz” demiştiniz. Bu sözünüzden sonra kimse oradaki ülkeye sokulması yasak  radyoaktif maddenin ülkeye nasıl girdiğini araştırmaya kalkmadı, bir milletvekilinin bu konuda verdiği soru önergesindeki “Türkiye ‘ye girişi yasak olan, özellikle nükleer reaktörlerde kullanılmış, yani yanmış nükleer yakıt elemanlarında bulunan , “EUROPİUM 152” Türkiye’ye nasıl ve nereden gelmiştir? ‘’Europium 152’’ maddesi kalıntıları fabrika arazisinde bulunan atıklara nasıl bulaşmıştır? Bu atıklar ile ilgili gerek Cumhuriyet Savcılıklarına gerekse Milli İstihbarat Teşkilatına olayın araştırılması için gerekli başvurular yapılmış mıdır? Yapılmamışsa nedeni nedir?” sorusuna Çevre Bakanı yanıt vermedi.
Bu sorunun aydınlatılması için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

SON ÇAĞRIMIZ SİYASİ PARTİLER, BELEDİYE BAŞKANLARI, BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE BASINMIZA

Son olarak, “Halkın malı üzerinden rant dağıtılmasına karşıyız!” diyen tüm demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri  ve Belediye Başkanları ile tüm Belediye Başkan adayları ve basınımızı  ÖİB’nın bu hukuk tanımaz rantçı tutumuna karşı gerekli tepkiyi göstermeye, ve her türlü demokratik olanaktan yararlanarak tüm güçleriyle   Ağaçlı Yol’a  sahip çıkmaya çağırmayı bir görev biliyoruz.
Ağaçlı Yol’da AVM değil Bilim Parkı İstiyoruz !
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 Prof. Dr. Kayhan KANTARLI
#direnAĞAÇLIYOL YEŞİL İZMİR DAYANIŞMASI adına

 
.
 
 

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder